Modificări legislative la Starea civilă şi Evidenţa persoanelor

Câteva dispoziţii legale intrate de curând în vigoare, prevederi menite să  simplifice procedurile obţinerii actului de naștere şi a cărţii de identitate provizorii, au intrat în vigoare în această lună. Este vorba despre certificatele de naştere pentru copiii ale căror mame nu dețin un act de identitate sau nu au deținut niciodată un certificat de naștere și nu își pot dovedi identitatea. Demersurile pentru înregistrarea nașterii copilului trebuie finalizate în termen de 30 de zile de la naștere (în fosta legislaţie pentru acest lucru erau prevăzute maximum 15 zile), iar în situaţiile în care se depăşeşte acest termen, procedura se va realiza pe cale administrativă, eliminându-se procedura de înregistrare tardivă a nașterii pe cale judecătorească, lucru care presupunea o înşiruire de acte şi termene care prelungeau şi îngreunau şi mai mult situaţia mamelor.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Sălaj, înregistrarea nașterii se va face cu aprobarea primarului unității administrativ – teritoriale și cu avizul prealabil al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor. În vederea înregistrării nașterii se vor efectua, după caz, o serie de activități de către autoritățile statului (verificări în registrele de stare civilă, în evidențele cazierului judiciar și în evidențele operative, luarea unor declarații etc.). Modificări vin şi în sfera evidenţei persoanelor, mai precis în ceea ce priveşte termenul de valabilitate al cărţii de identitate provizorii. Pentru absolut toate situaţiile în care se eliberează un act de identitate provizoriu, valabilitatea acestuia este de un an, fără excepţie. În cazul persoanei fizice internate într-un centru educativ, actul de identitate se păstrează în cadrul instituţiei.

 

 

Alte articole

Leave a Comment