Mii de carnete de muncă zac neridicate la ITM Sălaj

Mii de carnete de muncă aşteaptă să fie ridicate de către titulari de la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj. Chiar dacă aceste acte au fost scoase din uz în favoarea Registrului electronic de evidenţă a salariaţilor, titularii trebuiau să-şi ridice actele care le atestă vechimea în muncă. Potrivit reprezentanţilor ITM Sălaj, carnetul de muncă, completat până la data de 31 decembrie 2010, este un document personal şi oficial al titularului, deoarece atestă activitatea desfăşurată, durata acesteia, salariul, vechimea în meserie, specialitate, respectiv vechimea totală în munca până la finalul anului 2010. Prezentarea acestuia , în original, este obligatorie la casele judetene de pensii, la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, dar şi la alte instituţii pentru stabilirea unor drepturi. Carnetele de muncă pot fi ridicate de catre titulari şi angajatori de la sediul instituţiei de luni până joi în intervalul orar 8-16.30, respectiv vineri între orele 8-16. ”Având în vedere faptul că în prezent în evidenţele ITM Sălaj există 169 de carnete de muncă neridicate de către agenţii economici în vederea redistribuirii acestora foştilor sau actualilor salariaţi, informăm angajatorii, respectiv titularii că se pot prezenta la sediul institutiei din Zalău”, a precizat Luminiţa Nemeş inspector şef ITM Sălaj. Lista cu angajatorii care nu au ridicat carnetele de muncă ale salariaţilor este afişată pe site la adresa www.itmsalaj.ro şi la sediul instituţiei. De asemenea, în gestiunea ITM Sălaj sunt 5506 de carnete de muncă neridicate de către titularii a căror activitate a încetat anterior datei 31 decembrie 2010. Persoanele interesate  pot obține informații utile cu privire la procedura de eliberare a carnetului de muncă la  0260 614504 sau la adresa de email itmsalaj@itmsalaj.ro

Leave a Comment