Măsuri pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus în căminele pentru persoane vârstnice

În realizarea activităţilor specifice din căminele pentru persoane vârstnice, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj informează angajatorii din acest domeniu că trebuie să pună în aplicare o serie de măsuri pentru a preveni infecția cu noul coronavirus. Este vorba despre măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de altă natură care să vizeze securitatea şi sănătatea în muncă (SSM). În aceste unități este necesară actualizarea planului de prevenire şi protecţie al centrului rezidenţial şi completarea măsurilor de prevenire şi protecție existente, cu noi măsuri privind prevenirea răspândirii noului coronavirus. Și asta pentru  evitarea sau reducerea la minimum posibil a pericolului de contractare a Covid-19. Reprezentanții ITM Sălaj spun că toate activităţile din căminele pentru persoane vârstnice trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucţiunile proprii de SSM emise de angajator, cu respectarea cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a măsurilor de aplicare a acestora. Angajatorii trebuie ca, atunci când lucrătorii ajung la locul de muncă şi înainte de începerea activităţii, să organizeze luarea temperaturii corporale şi să admită la lucru numai persoanele sănătoase. De asemenea, angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri de prevenire şi protecţie: instruirea lucrătorilor cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, pe baza recomandărilor autorităţilor competente; informarea lucrătorilor şi alţi participanţi la procesul de muncă referitor la obligativitatea respectării instrucţiunilor proprii de SSM şi la păstrarea unui comportament preventiv, inclusiv prin afişarea unor informații furnizate de autoritățile medicale competente privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (spre exemplu: la intrare, în cele mai vizibile locuri, transmiterea prin e-mail sau prin intermediul altor instrumente de comunicare); asigurarea de echipamente individuale de protecție constând în măști de protecţie, mănuși de protecție, dar şi verificarea corectă utilizare a acestora. În cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție, angajatorii trebuie să acorde noi echipamente care să protejeze lucrătorii împotriva Covid-19.

Materiale igienico-sanitare pentru angajați

Dacă există riscul dispersiei fluidelor, se va asigura protecția adecvată a ochilor (spre exemplu: cu ochelari de protecție şi vizieră). Echipamentul individual de protecție (EIP) uzat va fi depozitat în saci menajeri dubli, legați etanș şi păstrați separat de restul gunoiului menajer minim 72 ore înainte de îndepărtarea lor. De asemenea, angajatorii trebuie să: stabilească măsuri igienico-sanitare, cu consultarea medicilor de medicina muncii, să instruiască lucrătorii cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităţilor din domeniul sănătăţii; să acorde, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanţi etc.) care să prevină răspândirea infecției cu noul coronavirus; să limiteze contactul dintre persoane, luând măsuri pentru păstrarea distanței de siguranță și evitând activitățile colective (evitați expunerea lucrătorilor la contact direct/interacțiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul căminelor pentru persoane vârstnice etc.); asigurarea controlului medical periodic al lucrătorilor, conform cerinţelor legale şi având în vedere dispoziţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene.

Aerisirea încăperilor este obligatorie

Realizarea şi păstrarea curăţeniei, precum şi aerisirea încăperilor din centrele pentru persoane vârstnice sunt extrem de importante. Toate suprafețele unde persoanele vârstnice au petrecut mai mult timp şi cu care au avut contact trebuie curăţate şi dezinfectate cu mare atenție. Dintre aceste suprafeţe se menţionează cele ale obiectelor vizibil contaminate cu fluide corporale şi suprafețele atinse frecvent, cum ar fi cele din toalete, clanţe, telefoane, balustrade, butoane de lift. Curăţenia suprafeţelor se va efectua cu detergenţi şi soluții dezinfectante (biocide), în conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale producătorului de substanţe de curăţire/ dezinfectare.De asemenea, este foarte importantă spălarea frecventă a mâinilor şi păstrarea unei igiene individuale stricte atât de către personalul de îngrijire, cât şi de către persoanele vârstnice din centrul rezidenţial. Deșeurile personale constând în: şerveţele folosite, tampoanele pentru continență și alte materiale infectate cu lichide corporale, precum și lavetele de curățare de unică folosință trebuie depozitate în siguranță în pungi de gunoi de unică folosință. Aceste pungi ar trebui introduse într-un sac de gunoi, legat bine și păstrat separat de alte deșeuri minim 72 ore înainte de a fi aruncat la gunoi. Lenjeria folosită în cadrul căminului pentru persoane vârstnice trebuie spălată conform instrucțiunilor producătorului, folosind apă fierbinte şi apoi trebuie complet uscată. Lenjeria utilizată nu trebuie scuturată pentru a se evita riscul de dispersare a virusurilor în aer. Lenjeria murdară care a fost în contact cu o persoană bolnavă poate fi spălată cu cea a altor persoane din cadrul căminului pentru persoane vârstnice. Dacă serviciul de spălare a rufelor este externalizat, se recomandă preluarea lenjeriei persoanelor suspectate de Covid-19 sau confirmate că ar avea această boală, după minim 72 de ore de păstrare separată (în saci de unică folosinţă), pentru a fi dusă la spălătorie împreună cu alte rufe. Rufele foarte murdare cu fluide corporale sau lucrurile personale care nu pot fi spălate vor fi aruncate la gunoi, cu acordul proprietarului.

Leave a Comment