Linie telefonică specială pentru pensionarii MAI

Pensionarii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au acces la o linie telefonică prin intermediul căreia se vor putea informa cu privire la pensiile militare de stat. Potrivit unui comunicat de presã postat pe pagina virtuală a MAI, în condițiile intrãrii în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, ministrul afacerilor interne, Petre Tobă, a dispus o serie de mãsuri pentru informarea pensionarilor MAI referitor la noile prevederi legislative. Printre mãsuri se află și înființarea unei linii telefonice speciale.
Linia telefonică 021-2648505 va funcționa de luni până vineri, în intervalul orar 8- 16, fiind gestionată de specialiști ai Casei de Pensii a MAI. Totodată, MAI a luat mãsurile necesare pentru ca pe talonul de pensie pe care pensionarii îl vor primi în luna ianuarie 2016 sã se introducã o menţiune prin care aceștia să fie informați că, până la data de 30 iunie 2016, își pot exprima opțiunea cu privire la perioada de timp avută în vedere pentru realizarea recalculării pensiei, conform articolului 109 sau 110 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat.
Astfel, cei interesați pot transmite solicitări de informații privind noul cadru legal aplicabil pensiilor militare la adresa de e-mail casapensii@mai.gov.ro sau la adresa de corespondență a Casei de Pensii a MAI – Bucureşti. În plus, pe site-ul MAI, www.mai.gov.ro, pe prima pagină, la secțiunea ”utile”, a fost creat un link către pagina Casei de Pensii a MAI. (http://www.mai.gov.ro/index03_3_04.html), unde pot fi găsite informații referitoare la noile prevederi legale privind pensiile militare, răspunsuri la întrebãri frecvente și modalitãțile de contact ale specialiștilor de la Casa de Pensii a MAI. “Aceste inițiative au ca scop sprijinirea celor care doresc sã beneficieze de prevederile acestei legi, informarea rapidă și corectă a pensionarilor MAI și creșterea nivelului de transparență privind implementarea și aplicarea noii legislații în domeniul pensiilor militare de stat”, se arată în comunicatul de presă al MAI.

Alte articole

Leave a Comment