La Spitalul Judeţean, examene de promovare în funcţii

Consilierii judeţeni au votat în şedinţa ordinară de vineri, 29 mai, un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statutului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău. Potrivit proiectului, în organigrama şi statul de funcţii, propus spre aprobare sunt prevăzute un număr de 1.302 de posturi, iar pentru 23 dintre acestea urmează să se organizeze examene de promovare în grade şi trepte profesionale datorită faptului că titularii acestora îndeplinesc criterii de vechime în specialitate. Este vorba despre patru posturi de referent II, care în urma unor examene vor fi posturi referent I; un post de referent III – în post de referent II; posturi de referent I – în post de referent IA; posturi de inginer II – în inginer I; posturi de economişti II – în posturi de economişti IA; posturi de registratori medicali – în posturi de registratori medicali principali; posturi de şofer II- în posturi de şoferi I; un post de bucătar II – în post de bucătar I; muncitori IV – în muncitori III şi muncitori II în muncitori I. Tot în proiectul aprobat se prevede şi transformarea unui post de tehnician de aparatură medicală în post de inginer; transfomarea a trei posturi vacante de îngrijitoare de curăţenie în posturi de registratori medicali pentru Fişier, biroul de internări şi laboratorul de radiologie având în vedere faptul că volumul de muncă a crescut ca urmare a introducerii cardului de sănătate, a eliberării dovezii de asigurat, a creşterii numărului de spitalizări de zi şi a serviciilor medicale solicitate în general.

Leave a Comment