La Casa de Pensii Sălaj, beneficiarii pensiei de urmaș sunt așteptați cu adeverințele de studiu în original

Beneficiarii pensiei de urmaş, elevii, dar și studenţii, cu vârsta de până în 26 de ani, care primesc și în acest an drepturile băneşti, trebuie să prezinte adeverințele de studiu în original la sediul Casei Județene de Pensii (CJP) Sălaj până la sfârșitul anului școlar 2020-2021. Având în vedere faptul că în prezent instituțiile de învățământ transmit electronic adeverințele prin care se face dovada continuării studiilor beneficiarilor de pensie de urmaș și că aceștia le transmit caselor teritoriale de pensii prin aceași modalitate, adeverințele transmise electronic constituie dovada privind continuarea studiilor, dar și condiția pentru acordarea pensiei de urmaș. Astfel,  beneficiarii sunt obligați să prezinte “originalul” până la sfârșitul anului școlar în curs. „Adeverințele prin care se face dovada continuării studiilor, trebuie să conțină număr de înregistrare, semnătură și ștampilă și vor fi însoțite de o copie a actului de identitate și a cuponului de pensie”, a precizat conducerea CJP Sălaj. De menționat este faptul că elevii, beneficiari ai pensiei de urmaș, au putut transmite on-line, la CJP Sălaj, adeverința care atestă continuarea studiilor până în 25 septembrie, iar studenții trebuie să  facă acest lucru până în 23 octombrie. „În situația în care adeverința este transmisă după data de la care drepturile de pensie au fost reținute de la plată pe motivul netransmiterii dovezii continuării studiilor, pe lângă documentele se va transmite sau depune și o cerere de recomunicare la plată a drepturilor reținute”, au adăugat reprezentanții CJP Sălaj.

Alte articole

Leave a Comment