Inspecţiile de la Mediu s-au lăsat cu amenzi de peste 160.000 de lei

Ionuţ Cormoş

Inspectorii sălăjeni ai Gărzii de Mediu au efectuat, în primele şase luni ale anului, 402 inspecţii, dintre care 192 inspecţii neplanificate și 210 planificate, conform planului anual de controale.
În cadrul inspecţiilor neplanificate, au s-au făcut 63 de controale în urma sesizărilor, trei controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior, 21 controale de identificare a unor obiective noi, şase controale în urma autosesizării, 43 de controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu. Opt controale de verificare a respectării măsurilor din actele de reglementare, 43 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judeţean şi trei controale pentru investigarea unor incidente cu impact asupra mediului.
Principalele neconformităţi constatate în urma verificărilor efectuate în perioada menţionată mai sus constă în lipsa solicitării sau obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu, lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor sau deficienţe în conducerea acesteia. De asemenea, nerespectarea regimului deşeurilor, neluarea măsurilor de prevenire, eliminare sau reducere a impactului asupra aerului înconjurător. În urma acestor acțiuni, au fost aplicate 16 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 168.000 de lei. Cea mai mare sancţiune aplicata de comisarii GM Sălaj a fost în valoare de 50.000 de lei, aplicată unei societăţi pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu. Pentru fapte ce constituie infracţiuni, au fost înaintate două sesizări penale organelor de cercetare penală.
Inspecţiile realizate au avut ca prioritate verificarea şi soluţionarea în termen a sesizărilor, identificarea de obiective noi precum şi verificarea proiectelor PNDR, finanţate din fonduri europene.
O pondere importantă în activitatea de control desfăşurată în cele şase luni a avut-o rezolvarea reclamaţiilor sau sesizărilor. Astfel, din cele 63 de reclamaţii verificate, 18 au vizat deversări de ape uzate menajere sau insuficient epurate în rigole stradale sau cursuri de apă, opt gestionări necorespunzătoare a gunoiului de grajd şi amplasarea adăposturilor în zonele locuite, iar trei au vizat disconfortul cauzat de miros, nouă pentru depozitări necorespunzătoare de deşeuri, două pentru tăieri de vegetaţie din afara fondului forestier, 18 pentru activităţi în arii protejate, două pentru aspecte privind calitatea aerului, una pentru depăşire a nivelului de zgomot, una pentru deţinere şi comercializare a unei specii protejate şi o sancţiune pentru amenajarea ilegală a unei ferme piscicole. “Precizăm că, în cursul acestei perioade, nu au fost înregistrate poluări accidentale care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu (apă, aer şi sol). Au fost înregistrate trei incidente, respectiv: răsturnarea a trei vagoane ce transportau sare, cu recuperarea integrală a produsului, incendiu la o instalaţie de preparat mixturi asfaltice cu degajare de emisii în atmosferă şi răsturnarea unui autotren cu ambalaje, iar recuperarea deşeurilor s-a făcut în totalitate”, ne-a declarat comisarul-şef al Gărzii de Mediu Sălaj, Răzvan Fazacaş.

Alte articole

Leave a Comment