Ghid electoral: cum se votează?

Ghidul electoral Magazin Sălăjean vă prezintă în ediția de astăzi, procedura votului.

În scopul asigurării garanțiilor necesare exercitării dreptului de a vota în condiții de legalitate, corectitudine, transparență și securitate, se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. SIMPV permite evidenţierea distinctă a prezenţei la vot pentru fiecare scrutin în parte.
Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale şi Institutul Național de Statistică, asigură implementarea şi operaționalizarea Sistemului informatic.
Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate și, după caz, documentul care dovedește reședința. Acesta va înscrie codul numeric personal ale alegătorului în sistem.

Operatorul de calculator va scana actul de identitate sau va introduce în SIMPV datele personale ale alegătorului în cazul în care nu se poate folosi scanarea, pentru a verifica dacă cetățeanul își poate exercita dreptul la vot.

Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă: persoana respectivă nu a împlinit vârsta de 18 ani până la data de 26 mai a.c. inclusiv; persoanei respective i s-a interzis exercitarea dreptului de vot; persoana respectivă este arondată la altă secție de votare; persoana respectivă este omisă din lista electorală permanentă; persoana respectivă figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin; persoana respectivă se regăsește în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene; alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală specială.

Alte articole

Leave a Comment