Funcționarii publici pot să lucreze și peste vârsta de pensionare

Funcţionarii publici au acum posibilitatea de a lucra, la cerere, după împlinirea vârstei de pensionare şi a stagiului minim de cotizare, timp de maximum trei ani, se arată într-un act normativ care a avut un lung parcurs legislativ până să ajungă, vineri, în vigoare. Mai exact, a trecut de patru ori prin Parlament.

Prevederile sunt incluse în Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Din 2015, de când a ajuns în Parlament, documentul a trecut de trei ori de votul Legislativului și în luna iunie a trecut și a patra oară de votul decisiv. De ce? De două ori din cauza unor probleme de neconstituționalitate și o dată pentru că șeful statului a cerut reexaminarea actului.

Mai exact, actul normativ a fost adoptat la mijlocul lunii trecute de Camera Deputaților, promulgat de către președintele României și publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 554 din 3 iulie 2018, iar astăzi intră în vigoare.

Conform prevederilor sale, atunci când împlinesc vârsta standard de pensionare şi îndeplinesc stagiul minim de cotizare, funcţionarii publici pot să ceară menţinerea în activitate. Mai exact, solicitarea trebuie formulată cu două luni înainte de îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard de pensionare şi de stagiu minim de cotizare.

„Pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public poate fi menţinut în funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu”, prevede actul normativ.

Înainte, Statutul funcţionarilor publici dispunea că raportul de serviciu înceta automat atunci când persoana vizată îndeplinea, în mod cumulativ, condiţiile de vârstă standard de pensionare şi de stagiu minim de cotizare. Aşadar, de-acum, funcţionarii publici vor avea posibilitatea legală să lucreze şi după data la care ar trebui să se pensioneze pentru limită de vârstă.

„Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome”, scrie în Legea nr. 188/1999. Funcţionarii publici sunt, practic, persoanele numite în funcţii publice. Printre activităţile pe care le desfăşoară un funcţionar public se numără: punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative; elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora; consilierea, controlul şi auditul public intern; colectarea creanţelor bugetare.

Funcţii publice, potrivit legii amintite, sunt considerate, de exemplu, cele de prefect, inspector guvernamental, director general din cadrul ministerelor, secretar de judeţ/localitate, consilier juridic, arhitect-şef, inspector de muncă sau manager public.

Leave a Comment