Folosești mașina de serviciu în interes personal? Care sunt situațiile în care te poți alege cu dosar penal

Obligațiile angajatorilor în situaţia în care repartizează salariaţilor maşini de serviciu sau aprobă chiar utilizarea autoturismului personal al salariaţilor cu scopul desfăşurării sarcinilor profesionale, dar și obligațiile celor care au în folosință, pentru locul de muncă, mașini de serviciu sunt delimitate strict de lege.

Responsabilităţile angajatorului în situaţia în care dispune salariaţilor săi, suplimentar faţă de sarcinile de muncă curente, conducerea de autovehicule rutiere pentru deplasarea în delegaţii, pentru controlul punctelor de lucru, pentru transportul diferitelor mărfuri şi/sau echipamente de muncă, pentru transportul altor salariaţi, pentru deplasarea la/de la locul de muncă etc. sunt următoarele:

Asigurarea capacităţilor lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când îi încredinţează sarcini de conducere pe drumuri publice;

Supravegherea medicală din care să rezulte că lucrătorul este apt din punct de vedere medical, clinic şi psihologic, să conducă autovehicule;

Asigurarea condiţiilor pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă; autovehiculul reprezintă un loc de munca mobil; să pună la dispoziţia lucrătorului un echipament de muncă, autovehicul rutier fără pericol pentru securitatea şi sănătatea acestuia.

 Cei care folosesc mașina de serviciu în interes personal se pot alege cu dosar penal

Angajații care folosesc mașina de serviciu în interes personal, în timpul programului sau după terminarea programului legal de muncă, fără acordul angajatorului (în situația în care angajatul lucrează în domeniul privat) se pot alege cu dosar penal. Articolul 238

din noul Cod penal sancționează această faptă, fiind încadrată în lege ca “Abuz de încredere”: “Însuşirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a fost încredinţat în baza unui titlu şi cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate”. Nici angajaților de la stat nu le este permis să utilizeze în scopuri personale autoturismul de serviciu, un lucru absolut logic având în vedere faptul că fiecare dintre noi asigurăm prin taxele și impozitele cerute de stat, o mare parte din bugetul de funcționare al instituțiilor bugetare.

Angajații care dispun, în îndeplinirea sarcililor de serviciu, de un autoturism pus la dispoziție de angajator, le este strict interzisă plecarea în cursă cu autoturismul de serviciu care prezintă o stare tehnică necorespunzătoare; plecarea în cursă cu autoturismul de serviciu dacă acesta nu este dotat cu trusă medicală de prim ajutor, triunghi reflectorizant şi stingător de incendiu, omologate şi în perioada de valabilitate;

plecarea în cursă în situaţia în care termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice periodice a expirat; plecarea în cursă dacă este neasigurat pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie;

plecarea în cursă dacă autoturismul de serviciu nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă;

plecarea în cursă dacă placuțele de înmatriculare nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum şi în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reţinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulaţie sau termenul de valabilitate a expirat;

consumul băuturilor alcoolice, consumul de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în timpul conducerii autoturismului de serviciu.

Dacă mașina aparține salariatului, iar angajatorul decontează benzina utilizată lunar de salariat, în interes personal, un prim document care se impune este încheierea de contract de comodat între salariat și angajator, contract din care să reiasă dreptul angajatorului, dar și necesitatea de a se folosi de mașina salariatului în vederea desfășurării activității zilnice.

 

 

 

One Thought to “Folosești mașina de serviciu în interes personal? Care sunt situațiile în care te poți alege cu dosar penal”

  1. Anonim

    Cum ramane cu directorul OCPI Salaj,care de 10 luni face naveta la Simleu cu masina institutiei, pe bani publici,iar in weekend isi plimba familia prin judet, sau in afara judetului?

Leave a Comment