Firmele care angajează elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor primesc stimulente financiare

Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj. „Stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii”, a anunţat Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Pentru a fi eligibili pentru stimulentul financiar lunar, angajatorii trebuie să încadreze în muncă elevi şi studenţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau cu timp parţial. În cazul tinerilor în vârsta de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă, se specifică în documentul ANOFM.

„Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor. Suma reprezentând stimulentul financiar se deduce de către angajator din contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj”, potrivit aceluiaşi document.

Nu beneficiază de stimulentul financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, respectiv angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Alte articole

Leave a Comment