Elevii sălăjeni pot câştiga bani pe timpul vacanţei

Pe durata vacanţei de vară, tinerii sălăjeni care vor să câştige un ban de buzunar, pot lucra cu ziua în diferite domenii pe care le pot alege în funcţie de potenţialul sau preferinţele lor. Legea prevede că o persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani. Prin excepţie de la aceste prevederi, minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri, numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Adolescenţii care au de gând să lucreze pe timpul vacanţelor trebuie să ştie că au voie să desfăşoare numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă în acest fel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie şi, la fel de important, nu le este periclitată starea de sănătate. „Micii zilieri” pot presta activităţi în diverse domenii, printre care agricultură, silvicultură, pescuit, comerţ, divertisment sau campanii publicitare.

Dacă un beneficiar al activităţilor desfăşurate de tinerii zilieri îi folosesc pe aceştia pentru alte activităţi decât cele reglementate în mod expres de lege, vor risca amenzi de la 10.000 la 20.000 de lei, mergând până la sancţiuni mult mai drastice. Suma minimă, indiferent de activitatea prestată, pe care un zilier o poate primi, este de 6,1 lei pe oră. Asta înseamnă că tinerii îşi pot face lejer bani pentru un mic sejur pe Litoral sau pentru un bilet de avion, în zece-cincisprezece zile. Tinerii care frecventează o formă de învăţământ pot lucra şi cu un contract de muncă pe durată limitată în timpul vacanţelor. Chiar şi angajatorii beneficiază de avantaje dacă, în perioada vacanţelor, încadrează în muncă elevi şi studenţi. Este vorba despre un stimulent financiar acordat lunar, care este egal cu jumătate din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, respectiv 500 lei. Acesta se acordă la cererea angajatorului, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elevii şi studenţii în cauză, pe perioada vacanţei.

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. În vederea acordării stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie o convenţie cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor. Prin urmare, şi angajatorul dar şi tânărul angajat, au numai de câştigat de pe urma acestor activităţi temporare, cu condiţia ca şi unii şi alţii, să le desfăşoare în mod legal.

Leave a Comment