Drepturile de autor din muzică

Misiunea noastră este oferirea unui suport juridic de cea mai înaltă calitate în domeniul muzical. Din dorinţa de a depăşi aşteptările clientului nostru, ne-am concentrat atenţia asupra dezvoltării următoarelor valori: profesionalism, responsabilitate, etică şi confidenţialitate, promptitudine şi creativitate.
Suntem un cabinet de avocatură cu o foarte mare experienţă în domeniul copyrighting-ului şi acest lucru ne obligă să vă oferim un serviciu cu adevărat independent, fiabil, rapid şi sigur.
Furnizarea acestui nou serviciu de copyright a fost posibilă doar după apariţia deciziei nr. 896/08.11.2008 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală.
În România, avocatul este persoana licențiată în știinte juridice care, ulterior, este admisă în profesie, în baza unui examen organizat de baroul în care intenționează să profeseze.
De cele mai multe ori artiştii apelează la avocaţi din diferite motive:
-probleme cu piesele care au fost copiate, fie coloana sonoră sau versuri din text
-pentru cover-urile de pe cd-uri/dvd-uri
-probleme cu spectacolele pe care le susţin
În sens larg, artistul este o persoană care activează în mod creator într-unul din domeniile ce aparţin artei şi, totodată, persoana care a dat dovada de aptitudini deosebite în meseria pe care o exercită. Artist poate fi deseori un titlu onorific, pe care publicul îl atribuie persoanei datorită talentului pe care aceasta îl deţine. În sens restrâns, în industria muzicală este considerat artist un cântăreţ de mare calitate. Acesta induce prin intermediul muzicii sale un sentiment, o idee, o senzaţie sau o trăire.

Ce este dreptul de autor?

Dreptul de autor este un termen juridic care desemnează drepturile recunoscute creatorilor de opere literare, artistice sau ştiinţifice sau de orice alte opere de creaţie intelectuală.
Ce se înţelege prin artişti interpreţi sau executanţi?
În sensul legii, prin artişti interpreţi sau executanţi se înţelege: actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, regizează, dirijează ori execută în orice altă modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietăţi, de circ ori de marionete.
Dreptul de autor asupra unei compoziţii muzicale începe din momentul conceperii compoziţiei muzicale, sub orice formă sau mod de exprimare.

Cât durează protecţia dreptului de autor?

a)Protecţia legală pentru drepturile morale se aplică pe toată durata vieţii autorului, iar după moartea acestuia fiind transmisă prin moştenire. În cazul în care nu există moştenitori, exerciţiul drepturilor morale revine UCMR-ADA.
b) Protecţia legală pentru drepturile patrimoniale de autor se desfăşoară pe durata vieţii compozitorului, iar după moartea acestuia drepturile fiind transmise prin moştenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, indiferent de data la care opera a fost adusă la cunoştinţa publicului în mod legal. În cazul în care moştenitorii lipsesc, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieţii de către compozitor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creaţie.
Iniţiativa de a crea un site care să aibă în prim plan segmentul drepturilor în muzică este singura de acest gen din România şi ne aparţine în totalitate.
Pentru a lua legătura cu avocaţi specialiaţi în domeniul copyrighting-ului ne puteţi contacta pe adresa de e-mail : avocat@drepturimuzica.com
Pentru mai multe detalii accesaţi: http://drepturimuzica.com
(P) Av. Coltuc Marius

Alte articole

Leave a Comment