Din cauza absenţelor nemotivate înregistrate de elevi la şcoală, sute de familii din Sălaj s-au ales cu ajutoarele sociale diminuate

Peste 280 de familii din judeţul Sălaj s-au ales cu alocaţiile diminuate. Este vorba despre cunatumul alocaţiilor privind susţinerea familiei care a  fost diminuat din cauza absenţelor nemotivate înregistrate de copii la şcoală. Potrivit Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Sălaj, numărul de beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei, din ultima lună de plată a fost de 2.609 de  familii la nivelul întregului județ, din care beneficiari la nivelul municpiului Zalău – 190 de familii. Dacă până în anul 2016, alocaţia pentru susţinerea familiei putea fi suspendată din cauza absenţelor nemotivate,  de atunci actul normativ s-a schimbat, astfel încât autorităţile abilitate nu mai pot suspenda plata, ci doar diminuată diminută. ”În ceea ce privește suspendarea plății dreptului de alocație pentru susținerea familiei ca urmare a înregistrării de absențe nemotivate, precizăm că actul normativ a fost modificat începând cu anul 2016, astfel încât nu mai procedăm la suspendarea  plății, ci sunt diminuate drepturile acordate în funcție de numărul de absențe înregistrate, modificându-de astfel cuantumul acordat”, a precizat Mircea Pop – director executiv la AJPIS Sălaj. Conform sursei citate,  la finalul semestrului I din anul școlar 2018-2019  au fost diminuate cuantumurile alocației acordate unui număr de 305 familii, iar la finalul semestrului II din anul școlar 2018/2019, au fost diminuate cuantumurile alocației pentru susținerea familiei pentru un număr de 282 de familii.

 Alocaţia pentru susţinerea familiei, o formă de ajutor social pentru cei cu venituri mici

Alocaţia pentru susţinerea familiei este o formă de ajutor social care se acordă în baza Legii nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cetățenilor români, străini sau apatrizi care locuiesc în România. Acest ajutor social se acordă familiilor şi persoanelor singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei. Acest tip de ajutor social se mai acordă familiilor monoparentale, bărbat și copil sau femeie cu copil, dacă locuiesc împreună. Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat, în funcţie de veniturile familiei şi numărul de membri ai acesteia, fiind raportat la indicatorul social de referinţă – (ISR). Astfel, pentru familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 de lei, cuantumul lunar al alocaţiei este: 0, 1640  x  ISR =82 de lei pentru familia cu un copil;  0, 3280  x  ISR =164 de lei pentru familia cu  doi copii; 0, 4920  x  ISR = 246 de lei pentru familia cu trei copii şi 0, 6560  x  ISR =328 de lei pentru familia cu patru copii şi mai mulţi. În cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 201 lei şi 530 de lei, cuantumul lunar al alocaţiei este: 0, 1500  x  ISR =75  lei pentru familia cu un copil; 0, 3000 x  ISR =  150  lei pentru familia cu doi copii;  0, 4500  x  ISR =225  lei pentru familia cu trei copii şi  0, 6000  x  ISR =300 de  lei pentru familia cu patru copii şi mai mulţi. Pentru familia monoparentală formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează pana la 200 de lei, cuantumul lunar al alocaţiei este: 0, 214  x  ISR =107  lei pentru familia cu un copil; 0, 428  x  ISR =214  lei pentru familia cu  doi copii; 0, 642  x  ISR =321 de lei pentru familia cu trei copii şi 0, 856  x  ISR =428 de  lei pentru familia cu patru copii şi mai mulţi. În cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei şi 370 de lei, cuantumul alocaţiei este: 0, 204 x  ISR = 102 de  lei pentru familia cu un copil; 0, 408 x  ISR = 204  lei pentru familia cu  doi copii; 0, 612  x  ISR =306  lei pentru familia cu trei copii şi 0, 816  x  ISR =408  lei pentru familia cu  patru copii şi mai mulţi.

Alte articole

Leave a Comment