De pe băncile şcolii, direct în şomaj. Sute de tineri absolvenţi sunt şomeri cu acte-n regulă

Peste 260 de tineri absolvenţi ai promoţiei 2015, elevi de liceu, şcoli gimnaziale şi aboslvenţi de studii superioare, au solicitat Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj acordarea indemnizaţiei de şomaj. Şi asta din cauza faptului că, imediat după terminarea cursurilor, nu şi-au găsit un loc de muncă.

Indemnizaţia, în valoare de 250 de lei, se acordă doar la cerere timp de şase luni tuturor absolvenţilor care nu reuşesc să se angajeze imediat după absolvire. Potrivit reprezentanţilor instituţiei precizate, pentru a primi această indemnizaţie, absolvenţii trebuie să se înregistreze în evidenţa agenţiei ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă într-o perioadă de maxim 60 de zile de la data absolvirii. Astfel, tinerii absolvenţi de liceu ai promoţiei anului 2015 fără diplomă de bacalaureat s-au putut înregistra în evidenţele instituţiei, pentru a primi indemnizaţie de şomaj până în data de 27 iulie. După această dată, în perioada 1 august – 29 septembrie pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj pot să se înscrie tinerii absolvenţi cu diplomă de bacalureat. După cum a explicat directorul instituţiei, Ioan Mureşan, pentru absolvenţii studiilor universitare, perioada de 60 de zile porneşte de la data susţinerii examenului de licenţă, dacă aceasta este menţionată, sau de la data de 1 a lunii următoare, dacă pe adeverinţă sau diplomă este specificată sesiunea de examen. În vederea înregistrării, aceştia vor trebui să depună următoarele documente: diploma sau adeverinţa de absolvire – copie şi original, certificatul de naştere sau căsătorie în original şi copie, adeverinţă medicală cu menţiunea “apt pentru muncă” sau eventuale restricţii medicale, adeverinţă de la administraţia financiară cu veniturile realizate din alte surse şi actul de identitate în original şi copie.
În intervalul de 60 de zile AJOFM Sălaj sprijină aboslvenţii pentru a-şi găsi un loc de muncă conform pregătirii profesionale, oferindu-le servicii de informare şi consiliere profesională. În cazul în care, după expirarea termenului precizat, nu s-a reuşit încadrarea, se poate solicita indemnizaţia de şomaj. Acest dosar de solicitare va cuprinde: carnetul de luare în evidenţă, primit la depunerea primului dosar, actul de identitate, adeverinţă medicală în cazul în care au trecut 30 de zile de la data eliberării adeverinţei de la primul dosar, adeverinţă de a administraţia fiscală în cazul în care au trecut 90 de zile de la data eliberării adeverinţei de la depunerea dsarului anterior şi declaraţie pe proprie răspundere că nu urmează o altă formă de învăţământ.
Până la finalul lunii iulie, în evidenţele AJOFM Sălaj au fost înregistraţi ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă un număr de 268 de absolvenţi. Dintre aceştia 247 sunt absolvenţi de studii medii, 17 absolvenţi de studii superioare şi patru de şcoală generală.

Alte articole

Leave a Comment