Cursuri gratuite de calificare şi iniţiere pentru şomerii sălăjeni

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj organizează în cursul acestui an cursuri gratuite de calificare şi recalificar în 11 meserii. Potrivit reprezentanţior instituţiei aceste cursuri se desfăşoară în baza planului de formare profesională aprobat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Numărul şomerilor care vor beneficia în mod gratuit de aceste programe este de 388 de persoane. În funcţie de forma de pregătire vor fi organizate: 13 cursuri de recalificare – calificare în meseriile de: agent securitate – două, bucătar – unul, frizer coafor manichiurist pedichiurist – patru, electrician electronist auto – unul, lucrător în comerţ – două, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze – unul 1, ospătar- chelner – vânzător în unităţi de alimentaţie unul şi patiser – unul. Potrivit reprezenatnţilor AJOFM Sălaj în 2016 vor mai fi organizate cursuri de iniţiere în domeniul competenţelor informatice – două, curs de comunicare în limba engleză – unul şi alte două cursuri de specializare de inspector referent – resurse umane. Şomerii aflaţi în evidenţa AJO.M. Sălaj se pot înscrie în această perioadă pentru a participa la cursuri de formare profesională în mod gratuit. Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru şomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului se vor deconta abonamentele şi biletele de transport. Şomerii neînregistraţi care doresc să se înregistreze în evidenţa agenţiei în vederea obţinerii unui loc de muncă, dar şi pentru participarea la măsurile active oferite, (informare, consiliere, medierea muncii, formare profesională, etc.) se pot prezenta la sediul instituţiei din municipiul Zalău cu următoarele documente: actul de identitate; actele de studii şi de calificare; carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă; adeverinţa medicală din care sã rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale; adeverinţă de la Administraţia financiară din care să rezulte că persoana nu realizează venituri, sau dacă are venituri din activităţi autorizate potrivit legii, media veniturilor realizate în ultimele 12 luni să fie mai mică decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare – 500 de lei lunar.
Pentru mai multe informaţii persoanele interesate se pot adresa compartimentului formare profesională din cadrul AJOFM Sălaj.

Leave a Comment