Curăţenie “lună” la Zalău în… „Luna curăţeniei”

 

În perioada 15 martie – 15 aprilie, Primăria Municipiului Zalău organizează acţiunea „Luna Curăţeniei de Primăvară”, care are ca obiectiv salubrizarea şi igienizarea carosabilului şi a trotuarelor, a spaţiilor şi zonelor verzi din cartierele de locuinţe, a parcurilor şi grădinilor publice, salubrizarea şi igienizarea cursurilor de apă, plantarea de arbori şi arbuşti ornamentali. Nu în ultimul rând, acţiunea are ca scop dezvoltarea spiritului civic al cetăţenilor, prin implicarea directă a acestora în activităţile cuprinse în program. La lucrările şi activităţile care se desfăşoară în municipiul Zalău participă SC CITADIN, Direcţia Generală de Administrare a Domeniului Public, E-ON Gaz Distribuţie, SC Uzina Electrică, SC Transurbis, SC Electrica, SC AVE Sălaj Ecoserv, Sistemul de Gospodărire a Apelor Zalău, Compania de Apă Someş SA – sucursala Zalău, Ocolul Silvic „Stejarul” Zalău SC Coral Impex S.R.L.Vor participa şi unităţi şcolare din municipiu, şcoli şi licee.

Activităţile constau în Curăţarea şi igienizarea cursurilor de apă care străbat teritoriul municipiului Zalău – transportul deşeurilor şi gunoaielor la deponia din Crişeni, Valea Zalăului, pe sectorul cuprins între Sala Sporturilor şi Staţia Hidrometrică Zalău – lucrări executate de Sistemul de Gospodărire a Apelor, Valea Pietriş (zona Inserco – valea Zalăului) – lucrări executate de SC AVE Sălaj Ecoserv , Valea Meseş – lucrări executate de Compania de Apă Someş SA, Valea Sărmaş – lucrări executate de SC Citadin, precum şi activităţi de salubrizare stradală, ecologizare, întreţinere.

Direcţia Generală de Administrare a Domeniului Public Zalău va efectua lucrări de întreţinere spaţii de joacă, semafoare, semne de circulaţie. SC E-ON Gaz – Centrul Operaţional Zalău, unde se vor efectua lucrări de defrişare a vegetaţiei în zona de protecţie aferentă conductei de medie presiune, situată în zona Văii Zalăului, între Kaufland şi Scala, lucrări de vopsire a conductelor de gaz situate pe străzile Alimpiu Barbulovici, General Dragalina şi zona Parcului Central. SC Uzina Electrică SA participă la colectarea şi transportul gunoaielor menajere, aruncate pe terenul din perimetrul punctelor termice PT1 şi PT5, tăierea şi transportul vegetaţiei spontane crescute în zona de amplasament a centralei – pe aliniamentul gardului din incinta de pe str. Valea Miţii.

SC Transurbis SA va efectua lucrări de igienizare şi salubrizare a Văii Zalăului, pe porţiunea riverană societăţii lucrări de curăţare şi înlocuire a panourilor de afişaj, din staţiile de autobuz prevăzute cu refugiu acoperit pentru călători, înlocuirea panourilor de afişaj deteriorate de pe toate traseele. SC Electrica efectuează, salubrizarea şi întreţinerea zonelor din jurul posturilor de transformare, lucrări de fixare şi reparare a jgheaburilor şi burlanelor deteriorate de la posturile de transformare. SC Ave Sălaj Ecoserv are în vedere curăţarea şi igienizarea platformelor punctelor gospodăreşti şi a containerelor ce se află pe amplasamente, colectarea şi transportul zilnic al gunoiului menajer şi al deşeurilor de orice fel, de pe platformă şi din jurul punctelor gospodăreşti. Ocolul Silvic „Stejarul” va efectua lucrări de igienizare şi salubrizare a drumului forestier Aghireş şi a drumului forestier Meseş – cabana Pionerilor,

lucrări de igienizare şi salubrizare a lizierei, de-a lungul drumului european E81 – Popasul Romanilor, lucrări de igienizare şi salubrizare a parcului Pădurea Brădet.

SC Citadin a demarat deja curăţenia de primăvară după un program care se va desfăşura conform datelor prestabilite, în toate cartierele municipiului Zalău, în perioada 16 martie-15 aprilie 2015.

Inspectorii Direcţiei Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Zalău au înaintat notificări către locatarii blocurilor, prin care sînt informaţi cu privire la obligaţia de a executa lucrări prin care să asigure curăţenia în spaţiile comune, precum şi în jurul blocului, obligaţiile revenind tuturor proprietarilor din imobil. Obligaţiile sunt prevăzute în HCL 170/2007 iar nerespectarea lor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 140 la 250 lei. Notificări privind curăţarea malurilor au fost transmise şi proprietarilor de teren situat în vecinătatea cursurilor de apă.

Dacă din motive obiective (ex. timp nefavorabil) lucrările cuprinse în program nu se vor finaliza conform graficului, perioada de executare a acestora se va prelungi până la finalizarea lor.

 

Alte articole

Leave a Comment