Cum arată lupta directorului DSVSA cu virusul PPA (I)

CĂTRE
CONSILIUL DE CONDUCERE AL DSVSA SĂLAJ
Spre știinta – președintelui ANSVSA
ONORAT CONSILIU DE CONDUCERE,
Subsemnatul Dr. LAPOS NICOLAE în calitate de Consilier Superior I în cadrul C.S.V.S.A.O nr. 2
Şimleu Silvaniei județul Sălaj, formulez prezenta
Nota informativă,

Pentru că în ediția online a unui ziar local, lăudărosul director executiv al DSVSA SĂLAJ, continuă tirada laudelor la propria persoană și toate acestea pe bani publici (în conformitate cu documentul de pe SEAP cod DA30357735- atribuire directă- din 08.04.2022 ora 14:38 pe 7900 lei) suntem nevoiți să revenim cu precizări.
Facem mențiunea că prezentul document trebuie luat ca drept la replică la articolul „Victorie pentru DSVSA! Județul Sălaj nu are niciun focar de Pestă Porcină Africană la porcul domestic” apărut în 02.06.2022.
Trebuie menționat că în prezent în 30 de județe nu există focare active de PPA la porcii domestici iar în alte 11 județe există 20 de focare active. Aceaste date au fost publicate la data de 02.06.2022 pe site-ul www.ansvsa.ro și se poate obsera o curbă descendentă a focarelor la nivelul întregii țări. Deci eficiență managerială a directorului executiv al DSVSA SĂLAJ în luptă cu virusul PPA este un mare „fâs….”
În raport de cele menționate de domniile voastre în Procesul verbal de ședință, înregistrat la emitent sub nr. 2970/07.02.2022 și actele conexe, anterioare și ulterioare, aducânduvă la cunoștință urmatoarele:
(l) Se dispune la pct. 1 al susmenționatului înscris „Reanalizarea modului în care a fost aplicată sancțiunea contravențională de către Dr. G.M. privind respectarea prevederilor OUG 2/2001 prin prisma încadrării corecte a faptei, față de persoanele vinovate.”
(2) Aceasta dispoziție de a reanaliza modul în care a fost aplicată sancțiunea” excede competențelor profesionale și de serviciu ale subsemnatului”. In primul rând o „reanalizare” nu poate face decât instanța de judecată în ipoteza în care aceasta este sesizată prin plângere având ca obiect anularea procesului verbal. Doar în această ipoteză, se poate face o reanalizare a modului în care a fost aplicată sancțiunea contravențională în funcție de starea de fapt prezumat ilicită.
Niciodată functionarul public nu va putea analiza sau reanaliza modul în care a aplicat sancțiunea un alt coleg, agent constatator, analiză care în speța de față nu rezolvă situația concretă dată de prezenta P.P.A. în arealul dat.
O reanalizare a „modului în care a fost aplicată sancțiunea” nu este în competența mea și nici nu ar avea un folos practic, material pentru instituție.
Acestă cerință de „reanalizare„ în opinia mea este o instigare la o conduită ilicită, (instigare la abuz in serviciu, instigare la purtare abuzivă) atâta vreme cât din conținutul textului se poate distinge că s-ar dori o altă încadrare juridică a faptelor sau o sancțiune mai grevantă ori o sancțiune aplicată altor persoane (asociației, președintelui, unui membru etc ). Iar când acestă instigare vine din partea mai multor persoane care vizează același rezultat (cel menționat mai sus), grupul poate fi numit „grup infracțional organizat”.
Făcând o analiză din această perspectivă, constatarea faptei și aplicarea sancțiunii este în competența legală a organului constatator, care în speța de față se numește dr. G.M.
Nimeni, nu poate anula starea de fapt și sancțiunea aplicată, în afară de instanța, care în demersul ei analizează legalitatea și temenicia.
(3) Prin adresa înregistrată la emitent sub nr. 3567/22.02.2022, adresă care provine de la Directorul executiv, mi se impută la modul grosolan faptul că:
– …. nu am luat toate măsurile ca urmare a confirmării PPA;
– motivul neluării măsurilor este pueril și neprofesional……lipsit de argumente și dovezi…
– nu am intreprins acțiuni care să vizeze coabitatea carcaselor pe timpul transportului și prelucrării,
– nu am intreprins demersuri în direcția constatării cantității de carne rezultată, a trasabilității cărnii, a retragerii și a neutralizării, ecarisării subproduselor, lipsa informării gărzii forestiere, a CLCB, etc.
(4) Acesta imputabilitate este evident nejustificată motivat de următoarele considerente:
– cronologia evenimentelor urmare a propriilor constatări ulterioare comiterii faptelor, este următoarea:
•19.01.2022 partidă de vânătoare ,
•21.01.2022 partidă de vânătoare,
• 23.01.2022 partidă de vânătoare,
• 25.01.2022 înaintarea unui nr. de 9 probe către LSVSA (predate de F.I. la B.A.)
• 27.01.2022- comunicare rezultat probe prin telefon pus pe spiker, conform protocolului nr.876/14.01.2022, de către S.C. la L.M. în prezenta lui F.I., director tehnic la as. vânătorilor;
• 27.01.2022- distribuirea carcaselor de către F.I. către S.V. si P.M., fără borderou sau alte acte, deoarece în urma convorbirii susmenționate rezultă că probele erau negative;
• 0l.02.2022 – înaintarea probelor către LSVSA Cluj în vederea expertizării;
•04.02.2022 – notificare de alerta pentru PPA pt două probe POZITIVE
• 04.02.2022 – procesul verbal de contravenție;
• 08.02.2022 – procesul verbal de constatare dr. BL, dr. Lapoș Nicolae, dr. H.A. si dr. G.M.
• 08.02.2022 – confirmarea probelor POZITIVE de către Laboratorul București;
• 21.02.2022 – Proces verbal de constatare dr. Lapoș Nicolae medic veterinar oficial la CSVSAO 2 – Șimleu Silvaniei;
(5) În raport de această cronologie vă amintesc faptul că am fost numit pe funcția publică la CSVSAO nr. 2 Șimleu Silvaniei la data de 02.02.2022 , iar activitatea mea s-a desfășurat cu începere din data de 03.02.2022. Menționez că pe email de serviciu, în 02.02.2022 în jurul orei 16:00, mi s-a trimis decizia și fișa postului aferentă acesteia pentru ocuparea funcției de consilier superior în cadrul CSVSAO 2 (real) Șimleul Silvaniei, întrucât decizia și fișa postului emise în data de 27.09.2021 nu erau în conformitate cu dispoziția Instanței. Faptele incriminatoare sau nelegale s-au consumat înainte de data de 03.02.2022
Cu ocazia participării la prima constatare din 08.02.2022 – în echipă – s-au dispus toate măsurile legale posibile în raport de starea de fapt. Trebuie avut în vedere faptul că la acea dată carcasele nu mai existau, ele fiind distribuite în vederea consumului încă din data de 27.01.2022, or în raport de această stare de fapt despre ce retragere, neutralizare sau ecarisare se poate discuta ?!
(6) Cu ocazia celei de-a doua constatări din 21.02.2022, am consemnat tot ceea ce a fost de consemnat în raport de rezoluția înscrisă pe prima notă de constatare, fiind reluate toate constatările și mentionate în ordine cronologică. Chiar dacă v-ați fi dorit altceva, nu am putut să nu constat faptul că:
• doi mistreți cu PPA au fost dați în consum uman (așa cum am arătat mai sus, în urma convorbirii telefonice pe spiker între SC, LM și FI);
• nu s-au întocmit documente de distribuție a carcaselor/cărnii pt a reface trasabilitatea;
• nu au mai existat carcase/carne care să poată fi confiscate, retrase, neutralizate, ecarisate etc
(7) Cât privește notele de relații provenite de la D-na dr. S.C. și d-na dr. L.M., despre care directorul executiv M.M-A spune că sunt „argumentate cu dovezi” din punctul meu de vedere, și nu numai, apreciez că au aceeași valoare probatorie ca și explicația dată de F.I. (cu ocazia controlului comun din data de 08.02.2022), urmând ca această inadvertență să fie dezlegată de organe de cercetare abilitate, nicidecum de un medic veterinar, nespecializat în astfel de anchete. Vreau să înțelegeți din acesta că nu contest capacitățile dumneavoastră de evaluare a probelor, dar nu trebuie uitat că acestă îndeletnicire este a judecătorilor nu a doctorilor veterinari.
Este evident faptul că cineva ocolește adevărul sau omite să îl releve, deoarece nu pot exista adevăruri paralele. Eu nu mă pot pronunța asupra conduitei colegilor mei, nu-mi pot incrimina colegii, întrucât aceștia sunt deținători de probe. Cât de relevante sunt aceste probe, și cum vor convinge ele instanța de judecată, vom vedea la pronunțare, dacă va fi cazul, deoarece eu nu pot să cred că dumneavoastră pană la acestă dată nu ați sesizat organele penale de ancheta pt. infractiunea de zădărnicire a combaterii bolilor.
(8) În final, Onorat consiliu de conducere, apreciez că dipozițiile date de directorul executiv și susținute de domniile voastre (cu precădere cea cu referire la reanalizarea modului în care s-a făcut aplicarea sancțiunii …….) au fost urmare a presiunii exercitate împotriva dumneavoastră de către acesta și că aceste dispoziții v-au fost impuse abuziv, în contextul presiunii exercitate. Am bănuiala că, nu ar fi prima situație de acest fel creată de MMA
Prezenta nota informativă are în vedere cele menționate în următoarele înscrisuri :
– Procesul verbal de sedință al consiliului de conducere din data 07.02.2022 înregistrat sub nr. 2970.
– Informarea nr. 876/14.01.2022;
– procesul verbal de constatare nr. 3567/22.02.2022;
– rezoluția 3717/23.03.202 la procesul verbal de constatare 3567/22.02.2022
– procesul verbal de constatare nr. 2886/14.02.2022;
– procesul verbal de contravenție nr.730/04.02.2022.
Menționăm că toate cele mai sus arătate pot fi probate cu înscrisuri și alte probe.

Şimleu Silvaniei
la data de 06.06.2022
Consiler superior la CSVSAO
ȘIMLEU SILVANIEI

2 Thoughts to “Cum arată lupta directorului DSVSA cu virusul PPA (I)”

  1. […] CĂTRE CONSILIUL DE CONDUCERE AL DSVSA SĂLAJ Spre știinta – președintelui ANSVSA ONORAT CONSILIU DE CONDUCERE, Subsemnatul Dr. LAPOS NICOLAE în calitate de Consilier Superior I în cadrul C.S.V.S.A.O nr. 2 Şimleu Silvaniei județul Sălaj, formulez prezenta Nota informativă, Pentru că în ediția online a unui ziar local, lăudărosul director executiv al DSVSA SĂLAJ, continuă tirada laudelor la propria persoană și toate acestea pe bani publici (în conformitate cu documentul de pe SEAP cod DA30357735- atribuire directă- din 08.04.2022 ora 14:38 pe 7900 lei) suntem nevoiți să revenim cu precizări.… Citeste mai mult […]

Leave a Comment