Confiscarea extinsă: problemă naţională în dosarele penale sau cazuri izolate?

Curtea Constituţională: Confiscarea extinsă nu se aplică în cazul averilor dobândite anterior datei de 17 aprilie 2012.
Aşadar, în cazul în care printr-o sentinţă se impune conficarea extinsă a averii, aceasta din urmă trebuie să fi fost dobândită după 17 aprilie 2012, pentru ca măsura să fie aplicabilă.
În cadrul şedinţei de miercuri, Curtea Consituţională a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.118² din Codul penal din 1969.
„În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, Curtea Constituţională a admis excepţia şi a constatat că dispoziţiile art.118² alin.(2) lit.a) din Codul penal din 1969 sunt constituţionale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.63 din 17 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal”, potrivit deciziei CC.
Confiscarea extinsă se poate dispune dacă valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute în mod licit.
Astfel, dacă fapta săvârşită este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de minim 5 ani, instanţa poate solicita confiscarea extinsă a averii. Printre infracţiunile care pot determina instanţa să decidă confiscarea bunurilor unei persoane se numără traficul de droguri, de persoane, de organe, proxenetismul, spălarea banilor, evaziunea fiscală, organizarea jocurilor de noroc sau infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor informatice şi mijloacelor de plată electronică.
Totuşi, după intrarea în vigoare a noului cod penal, instanţa poate apela la confiscarea extinsă dacă pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de minim 4 ani.
De asemenea, instanţa trebuie să aibă convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale. În acelaşi timp, instanţa va ţine cont şi de bunurile transferate în proprietatea unui membru al familiei.
Totodată, senatorii au decis că prescripţia înlătură răspunderea penală, oricâte întreruperi ar interveni.
Un amendament adus de senatori se referă şi la posibilitatea de a confisca şi sume de bani, inclusiv în situaţiile în care nu sunt recuperate bunurile. De asemenea, vor fi confiscaţi şi banii obţinuţi din exploatarea şi folosirea bunurilor supuse confiscării.
“România este singura ţară din UE care nu are această posibilitate a confiscării extinse, adică a confiscării acelor averi ilicite, averi care nu au justificare legală”, a declarat ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, în momentul aprobării proiectului de lege de către Guvern.
Actul normativ transpune în legislaţia naţională articolul 3 din Decizia – cadru 2005/212/JAI a Consiliului UE din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor şi a bunurilor având legătură cu infracţiunea. Scopul directivei este acela de a „garanta că toate statele membre dispun de norme eficiente în materie de confiscare a produselor având legătură cu infracţiunea, inter alia, în ceea ce priveşte sarcina probei privind sursa bunurilor deţinute de o persoană condamnată pentru o infracţiune având legătură cu criminalitatea organizată.
Cadrul legal intern
Confiscarea extinsă
(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:
a) infracţiuni privind traficul de droguri şi de precursori;
b) infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
c) infracţiuni privind frontiera de stat a României;
d) infracţiunea de spălare a banilor;
e) infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei;
f) infracţiuni din legislaţia privind combaterea terorismului;
g) constituirea unui grup infracţional organizat;
h) infracţiuni contra patrimoniului;
i) nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive;
j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;
k) divulgarea secretului economic, concurenţa neloială, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri, infracţiuni privind regimul importului şi al exportului, precum şi al introducerii şi scoaterii din ţară de deşeuri şi reziduuri;
l) infracţiuni privind jocurile de noroc;
m) infracţiuni de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
n) infracţiuni de evaziune fiscală;
o) infracţiuni privind regimul vamal;
p) infracţiuni de fraudă comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice;
q) traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.
(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele condiţii:
a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;
b) instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).
(3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul.
(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani.
(5) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.
(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.
(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea.
(8) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.
Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS
(P)

Alte articole

Leave a Comment