COMUNICAT DE PRESĂ: Privind activitatea GNM – CJ SĂLAJ

În perioada 01.01.2016- 30.09.2016 Comisariatul judeţean Sălaj al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 605 inspecţii, dintre care 327 inspecţii planificate, conform planului anual de controale şi 278 inspecţii neplanificate.
În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost efectuate :
– 90 controale în urma sesizărilor,
– 5 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,
– 24 controale de identificare a unor obiective noi,
– 12 controale în urma autosesizării,
– 71 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu,
– 19 controale de verificare a respectării măsurilor din actele de reglementare,
– 52 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judetean,
– 3 controale pentru investigarea unor incidente cu impact asupra mediului.
Principalele neconformităţi constate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:
– lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului,
– nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu,
– lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor sau deficienţe în conducerea acesteia,
– nedepunerea declaratiei la Administraţia Fondului pentru Mediu,
– nerespectarea regimului deşeurilor,
În urma acestor controale, au fost aplicate 25 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 324.500 lei. Cea mai mare sancţiune aplicată de comisarii GNM – CJ a fost în valoare de 50.000 lei, aplicată unei societăţi pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu.
Pentru fapte ce constituie infracţiuni au fost înaintate 2 sesizări penale organelor de cercetare penală.
Inspecţiile realizate au avut ca prioritate verificarea şi soluţionarea în termen a sesizărilor, identificarea de obiective noi precum şi verificarea proiectelor PNDR finanţate din fonduri europene.
O pondere importantă în activitatea de control desfăşurată în perioada 01.01.2016- 30.09.2016 a avut-o rezolvarea reclamaţiilor/sesizărilor. Astfel, din cele 90 reclamaţii verificate, 26 au vizat deversări de ape uzate menajere sau insuficient epurate în rigole stradale sau cursuri de apă, 12 gestionarea necorespunzătoare a gunoiului de grajd şi amplasarea adăposturilor în zone locuite, 5 disconfort datorat mirosului, 15 depozitări necorespunzătoare de deşeuri, 4 tăieri de vegetaţie din afara fondului forestier, 18 activităţi în arii protejate, 5 aspecte privind calitatea aerului, 2 exploatări necorespunzătoare de agregate minerale, 1 depăşiri ale nivelului de zgomot, 1 deţinere, comercializare specie protejată şi 1 amenajare ilegală fermă piscicolă.
Precizăm că în cursul acestei perioade nu au fost înregistrate poluări accidentale care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu (apă, aer, sol).

COMISAR ŞEF
Drd. Ing. FAZACAS George Ionuţ Răzvan

Alte articole

2 Thoughts to “COMUNICAT DE PRESĂ: Privind activitatea GNM – CJ SĂLAJ”

  1. Liviu

    Daca in urma sesizarii unor deversari de ape menajere GNM verifica dupa 30 de zile ce sa zic?D/le Drd se aude?Daca dati amenzi dati si solutii! Cele 600 de verificari nu vi se par cam putine?La armata aia de inspectori care sunt acolo doua controale pe zi este zero!Trei inspectori suficient la ce activitate ati dat in bilant.Da ceva protocol dupa ? Nimica? M/as mira!

  2. Anonim

    Ma da voi cei de la mediu sunteti toti doctori?Ceva plagiate, nimic?

Leave a Comment