COMUNICAT DE PRESĂ OCPI SĂLAJ

Un număr de 3.218 imobile din opt comune și un oraș din județul Sălaj au fost măsurate și urmează să fie întabulate. Rezultatele lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sectoare cadastrale vor fi afișate luna aceasta, atât la sediul celor nouă primării din localitate, cât și pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile calendaristice pentru a depune contestații sau cereri de rectificare.

În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților realizate pe sectoare cadastrale în județul nostru, în comunele Bănișor, Cristolț, Plopiș, Sărmășag, Sâg, Someș Odorhei, Surduc, Valcău de Jos și orașul Șimleu Silvaniei, au fost identificate un număr de 3.218 imobile, cu suprafața totală de 1.943 hectare.

Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni, iar finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF).

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate în perioada 12 – 20 iunie 2023, după cum urmează:

  • Șimleu Silvaniei – 06.2023
  • Sărmășag – 06.2023
  • Cristolț – 06.2023
  • Surduc – 06.2023
  • Someș Odorhei – 06.2023
  • Plopiș – 06.2023
  • Valcău de Jos – 06.2023
  • Bănișor – 20.06.2023
  • Sâg – 20.06.2023

Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile pentru a depune contestații sau cereri de rectificare. Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi formulate în termen de 60 de zile de la data afişării și pot fi depuse la sediul primăriei din localitate, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic. În acest caz, certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform prevederilor art. 48 alin.(2) din Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) are drept scop înregistrarea gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Mai multe informații despre PNCCF și despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile site-ul ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

 

Director OCPI Sălaj

Sergiu PANIE

Persoană de contact:

Oana FLORIAN Consilier juridic / Purtător de cuvânt 0260/618322

One Thought to “COMUNICAT DE PRESĂ OCPI SĂLAJ”

  1. […] Un număr de 3.218 imobile din opt comune și un oraș din județul Sălaj au fost măsurate și urmează să fie întabulate. Rezultatele lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sectoare cadastrale vor fi afișate luna aceasta, atât la sediul celor nouă primării din localitate, cât și pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile calendaristice pentru a depune contestații sau cereri de rectificare. În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților realizate pe sectoare cadastrale în… Citeste mai mult […]

Leave a Comment