Comuna Şărmăşag are stemă nouă

Guvernul României a aprobat proiectul stemei comunei Șărmășag, proiect ce s-a discutat de comisia judeţeană formată din specialişti în istorie, heraldică, sociologie, economie, folclor şi alte domenii a fost supus vizionării și dezbaterii publice. Proiectul de stemă însoţit de un memoriu justificativ a fost avizat de Comisia Naţională de Heraldică și Genealogie a Academiei Române.
Stema comunei Șărmășag se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de trei brâuri undate dispuse 1 argint, 2 roșu și 3 argint. Câmpul superior, roșu, este încărcat cu o pasăre Phoenix de argint în zbor deschis, ieșind din flăcări de aur, flancată în dreapta de un soare cu opt raze de aur, iar în stânga de o semilună asemenea. Câmpul inferior, albastru, este încărcat cu două ciocane pentru minerit, de argint, dispuse în pal, flancate în dreapta de un spic de grâu, de aur și în stânga de un ciorchine de struguri de aur cu două frunze verzi. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Pasărea Phoenix face aluzie la puterea locuitorilor de a se reface după numeroasele atacuri și asupriri care au distrus teritoriile comunei. Aștrii fac referire la componența etnică majoritară maghiară din localitate. Brâurile undate reprezintă cele două brațe ale râului Crasna, care străbat localitatea. Ciocanele pentru minerit arată că localitatea este unul dintre cele mai dezvoltate centre economice ale județului datorită exploatărilor de cărbune. Spicele de grâu și ciorchinele de strugure reprezintă ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura și viticultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
M. S.

Leave a Comment