Cheltuielile cu personalul bugetar, diminuate cu 15,5% lunar in octombrie – decembrie

Cheltuielile cu personalul bugetar, diminuate cu 15,5% lunar in octombrie - decembrie

Institutiile publice au obligatia de a diminua cheltuielile de personal in medie cu 15,5 la suta lunar, aplicand, la alegere, unele masuri, printre care cea privind acordarea a pana la zece zile lucratoare fara plata in lunile octombrie – decembrie 2009, potrivit formei finale a proiectului privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, precum si rationalizarea cheltuielilor. In vederea incadrarii in constrangerile bugetare determinate de situatia de criza economica, in perioada octombrie – decembrie 2009, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare, au obligatia de a diminua cheltuielile de personal, in medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre urmatoarele masuri: (…) zile libere fara plata pentru o perioada de pana la 10 zile lucratoare; sa reduca programul de lucru; sa dispuna o masura ce combina alternativele prevazute sau printr-o alta masura cu efect echivalent, se arata intr-un document publicat, duminica seara, pe site-ul Guvernului. Totodata, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a-si organiza activitatea astfel incat sa asigure continuitatea serviciilor de interes public, iar modalitatea de aplicare a masurilor prevazute se stabileste cu acordul salariatului, dupa consultarea organizatiilor sindicale sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. In lipsa acordului sau in cazul in care, urmare optiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul si numarul de 6 zile libere, precum si reducerea programului se stabilesc de conducatorul institutiei publice, astfel incat sa nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere intr-o luna, iar diminuarea salariului sa nu depaseasca nivelul prevazut (de 15,5% – n.r.), se precizeaza in proiectul de lege.

Angajatorul nu poate acorda, insa, zilele libere de sarbatorile legale, iar zilele libere sau, dupa caz, reducerea programului de lucru nu afecteaza durata concediului de odihna anual si sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv in specialitate, efectiva. Salariatul beneficiaza in aceasta perioada de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decat cele salariale.

Pentru personalul militar din institutiile din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, masura privind acordarea unui concediu fara plata se aplica pentru pana la 14 zile calendaristice, se precizeaza in proiectul de lege pe care Guvernul isi va asuma raspunderea. Prin derogare de la prevederile art.119 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite acordate pana la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal in cursul anului 2009, si pana la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentara prestata in anul 2010, se mai arata in document.

Prima de care beneficiaza angajatii la plecarea in concediu, aferenta anului 2009, poate fi platita de ordonatorii de credite ai autoritatilor si institutiilor publice pana la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitata. Totodata, angajatii din sistemul bugetar vor fi platiti pentru munca prestata sambata si duminica, precum si de sarbatorile legale cu un spor de 100 la suta din salariul de baza, se mai prevede in forma finala a proiectului legii privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

In alta ordine de idei, orele prestate, in zilele lucratoare, peste durata normala a programului de catre personalul incadrat in functii de executie sau de conducere se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca prestata peste durata normala a timpului de lucru nu a putut fi compensata, insa, cu timp liber, aceasta se plateste in luna urmatoare, cu un spor de 75 la suta aplicat la salariul de baza. Munca peste program se poate plati doar daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii.

La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.

Pe de alta parte, nu pot fi compensati cu timp liber angajatii salarizati prin plata cu ora sau prin cumul de functii in aceeasi unitate, la functia cumulata. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25 la suta din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi, in medie, 30% din salariile de baza, soldele la functia de baza sau indemnizatiile lunare de incadrare, dupa caz.

In anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor si indemnizatiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei pe luna. In limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizeaza pentru personalul bugetar din aparatul propriu si din unitatile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale.

Leave a Comment