Burse sociale pentru elevii din centrele de educație incluzivă

Peste 130 de elevi din cele două centre școlare de educație incluzivă aflate în subordinea Consiliului Județean (CJ) Sălaj pot beneficia de burse de ajutor social, de la bugetul județului fiind alocați în acest sens 82.000 de lei. În ședința extraordinară din cursul acestei luni, consilierii județeni au aprobat acordarea a 71 de burse de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Speranța” Zalău și 64 de burse de ajutor social elevilor de la la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei. Cuantumul unei astfel de burse a fost stabilit la 150 de lei/elev/lună. “Asigurarea accesului la educație pentru toți copiii, precum și îmbunătățirea actului educațional trebuie avute permanent în vedere. Indiferent de posibilitățile de învățare, participare și dezvoltare, copiii trebuie să aibă șanse egale la educație. Alocarea acestor burse sociale este un gest de normalitate prin care ne dorim să venim în sprijinul elevilor din instituțiile de învățământ special finanțate de administrația județeană”, susține președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu.

 Categorii de elevi care pot beneficia de burse sociale

Bursele de ajutor social se acordă, conform prevederilor legale, mai multor categorii de elevi. O primă categorile sunt elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.) surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare. Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie sau medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. De asemenea, de aceste burse sociale mai pot beneficia și  elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu și elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50 la sută din salariul minim net pe economie și nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane. Bursele de ajutor social sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. În baza prevederilor legale, responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de acordare a burselor de ajutor social și stabilirea listei beneficiarilor acestor burse de ajutor social aparține în integralitate comisiei de atribuire a burselor constituită la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar special de stat, acordarea burselor de ajutor social conform propunerilor comisiei, aprobându-se de către Consiliul de Administrație al instituției, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

 

Leave a Comment