Au început înscrierile pentru posturile de rezervişti voluntari în Armata României, seria suplimentară

Până la data de 18 noiembrie 2022, Ministerul Apărării Naționale organizează o nouă campanie de recrutare pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar, în Armata României.
Sunt disponibile 417 de locuri pentru toate categoriile de personal (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați), iar persoanele interesate pot depune dosarele la Centrul Militar Județean Sălaj.
Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, dacă optează pentru cadre militare rezerviști voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri), respectiv între 18 și 50 de ani, dacă optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari.
În vederea obţinerii tuturor informaţiilor necesare (locuri pe judeţe, probe de selecţie, bareme etc.), cetăţenii interesaţi de îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României, trebuie să contacteze Centrul Militar Județean Sălaj, Str. Lt.col Pretorian, nr. 30, Zalău sau la telefon 0745511616,.
Se pot înscrie cetăţeni cu sau fără pregătire militară.
La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente:
– actul de identitate, în original şi în copie;
– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
– acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
– permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
– livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.
La centrul militar toţi cei interesaţi vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum și la unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.
Candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/serviciile și specialitățile militare.
Aflaţi mai multe citind Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, republicată (Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din 17.06.2021) şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015 cu modificările și completările ulterioare.
Avantaje:
– posibilitatea continuării carierei în viaţa civilă;
– cuantumul remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire şi nici la misiuni este de 30 % din solda de funcţie, la care se adaugă solda gradului deţinut;
– a crescut cuantumul indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;
– nu mai există obligația restituirii cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului;
– au fost eliminate limitările privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate;
– există posibilitatea repartizării în funcții, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.
Sursa: Comunicatul MApN şi site-ul www.recrutaremapn.ro
Foto: MApn, Flaviu Brehar

Întocmit
Mr. Solonean Vasile

One Thought to “Au început înscrierile pentru posturile de rezervişti voluntari în Armata României, seria suplimentară”

  1. […] Până la data de 18 noiembrie 2022, Ministerul Apărării Naționale organizează o nouă campanie de recrutare pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar, în Armata României. Sunt disponibile 417 de locuri pentru toate categoriile de personal (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați), iar persoanele interesate pot depune dosarele la Centrul Militar Județean Sălaj. Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, dacă optează pentru cadre militare rezerviști voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri), respectiv între 18 și 50… Citeste mai mult […]

Leave a Comment