Aproape 3.000 de refugiaţi cu acte în regulă în Sălaj

Peste 2.900 de sălăjeni aflaţi în evidenţa Casei Judeţene de Pensii (CJP) Sălaj primesc lunar indemnizaţii de refugiaţi cuprinse între 150 şi maximum 800 de lei. Este vorba despre sălăjenii, respectiv urmaşii lor, soţul sau soţia, care au fost persecutaţi de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până în 6 martie 1945 din motive etnice. Potrivit Alinei Tămaş, consilier superior “Comunicare şi relaţii publice” în cadrul CJP Sălaj de aceste indemnizaţii beneficiază persoanele care au avut de suferit persecuţii din motive etnice după cum urmează: a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate; a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare; a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate; a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată; a fost supravieţuitor a trenului morţii; este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit şi a fost evacuată din locuinţa pe care o deţinea.
În prezent, în judeţul Sălaj beneficiază de această indemnizaţie un număr de 2.905 de persoane. Benefiaciarii sunt din localităţile Cizer, Halmăşd, Sîg, Tusa şi Fildu de Sus, iar în perioada 6 septembrie 1940 – 6 martie 1945 au fost refugiaţi din cauza regimului în alte localităţi ale ţării. Pentru fiecare an de refugiu, beneficiarii primesc lunar suma de 200 de lei, iar urmaşii, respectiv soţul sau şoţia – 150 de lei lunar pentru un an de refugiu.

Leave a Comment