Criterii noi de acordare a locuinţelor ANL în Zalău

La nivelul municipiului Zalău există 15 blocuri construite prin programul ANL, însumând 228 apartamente destinate tinerilor în vederea închirierii. Primăria spune că modalitatea şi criteriile de repartizare ale acestor locuinţe trebuie reanalizate, fiind necesar ca şi solicitările existente în prezent să fie supuse unei noi analize. În acest moment, pe lista de priorităţi, au mai rămas 45 de solicitanţi din 438, care pot beneficia de o locuinţă tip ANL. Ţinând cont de faptul că, în permanenţă există cereri noi de acordare a acestor locuinţe, consilierii locali au votat în cadrul şedinţei de Consiliu Local de luni, o Hotărâre care cuprinde, printre altele, noile criterii de acces la locuinţele ANL din Zalău. Astfel, potrivit hotărârii adoptate în şedinţa de Consiliu Local de luni, titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri destinată închrierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pe locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate de stat , proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Zalău. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Zalău. În Hotărârea adoptată luni se mai arată faptul că repartizarea acestor locuinţe se va face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent cât şi locuinţele ce urmează să fie finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. Atât criteriile de ierarhizare a solicitanţilor, stabilite prin punctaj, cât şi lista actelor necesare în momentul solicitării unei locuinţe ANL sunt afişate pe site-ul Primăriei Zalău la secţiunea Proiecte de Hotărâri. Cel mai mare punctaj la dosar, îl obţin tinerii proveniţi din case de ocrotire socială, cei căsătoriţi, persoanele cu copii, cei a căror cerere este mai veche precum şi cei care au venitul cel mai mic – toţi aceştia au prioritate în faţa altor solicitanţi. Totodată, cei care au adoptat un copil au de asemenea prioritate, cu condiţia ca procedura adopţiei să fie încheiată la data solicitării. În prezent, doi până la patru chiriaşi părăsesc locuinţele lunar astfel încât numărul apartamentelor rămase libere nu este niciodată constant.

Alte articole

Leave a Comment