OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Ca urmare a condiţiilor climatice din ultimele zile, în această perioadă, la culturile de cereale păioase, pentru prevenirea şi combaterea bolilor foliare şi ale spicului, recomandăm a se efectua un tratament chimic, folosind unul din produsele de protecţie a plantelor : 1. Topsin 70 WDG – 1 kg/ha ; 2. Orius 25 EW – 0,5 l/ha ; 3. Acanto Plus – 0,5 l/ha ; 4. Nativo 300 SC – 0,8 – 1,0 l/ha. Pentru combaterea larvelor Gândacului balos recomandăm, pe parcelele, unde densitatea larvelor este mai mare de 250/m², ca soluţia de stropit să se complexeze cu unul din insecticide, acestea având efect şi asupra primelor larve eclozate de plosniţe care sunt prezente în cultură în această perioadă: 1. Calypso 480 SC – 0,1 l/ha ; 2. Biscaya 240 OD – 0,2 l/ha ; 3. Proteus OD 110 – 0,4 l/ha ; 4. Novadim Progress – 3,0 l/ha ; 5. Decis 25 WG – 0,030 kg/ha ; 6. Karate Zeon – 0,15 l/ha. Nu se vor face tratamente la temperaturi de peste 24°C. Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, cele de securitate a muncii şi de protecţie a animalelor. ATENŢIE! În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agiculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua măsurile ce vă revin în acest sens.

Leave a Comment