OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la culturile de măr şi păr. Pentru prevenire şi combatere, recomandăm că în perioada 26.05 -29.05.2015 să se efectueze tratamentul 1, împotriva G1 a viermelui merelor, folosind unul din insecticide:
1. Insegar 25 WG – 0,03 – 0,04% ;
2. Decis 25 WG – 0,003% ( 0,045 kg/ha ) ;
3. Karate Zeon – 0,015% ;
4. Calypso 480 SC – 0,02% ;
5. Novadim Progress – 0,075 – 0,1% ( 1,125 – 1,5 l/ha);
6. Proteus OD 110 – 0,05% ( 0,750 l/ha ).
Pentru combaterea făinării şi a rapanului recomandăm complexarea soluţiei de stropit cu unul din produsele:
1. Topsin 70 WDG sau Topsin M 70 – 0,07%;
2. Score 250 EC – 0,015% ( 0,225 l/ha);
3. Stroby DF – 0,013% ;
4. Folicur Solo 250 EW – 0,750 kg/ha (0,05%) ;
5. Orius 25 EW – 0,05%.
În livezile atacate cu focul bacterian al rozăceelor, după eliminarea lăstarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse cuprice;
Champion 50 WP – 0,04% sau Funguran OH 50 WP – 0,04% sau Cuproxat Flowable – 0,35% sau Flowbrix – 3,750 l/ha.
Atenţie! Nu se vor face tratamente la temperaturi peste 24°C.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, cele de securitate a muncii şi de protecţie a animalelor.
În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agiculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua măsurile ce vă revin în acest sens.

Leave a Comment