OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor la cultura prunului. În perioada 20.05. – 23.05.2015 recomandăm efectuarea tratamentului 1, împotriva G1 a viermelui prunelor, impotriva afidelor, folosind unul din următoarele insecticide:
1. Karate Zeon – 0,015% ;
2. Novadim Progress – 0,075 – 0,1% ;
3. Calypso 480 SC – 0,02% ;
4. Insegar 25 WG – 0,03%.
Pentru pătare roşie, monilioza, ciuruiri, soluţia de stropit se va complexa cu una din variantele de produse:
1. Score 250 EC – 0,015% – 0,02% ;
2. DITHANE NEOTEC 75 WG – 0,2% + Signum 0,05% ;
3. Topsin 70 WDG – 0,07%
Nu se vor face tratamente la temperaturi peste 24°C.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, cele de securitate a muncii şi de protecţie a animalelor.
ATENŢIE!
În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agiculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua şi respecta obligatoriu toate măsurile ce vă revin în acest sens.

Întocmit,
ing. Hosu Aurelia

Leave a Comment