OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor la cultura viţei de vie.
În această perioadă recomandăm efectuarea tratamentului pentru prevenirea atacului de făinare, folosind: Microthiol Special – 0,2 – 0,3% sau Thiovit Jet 80 WG – 3,0 kg/ha sau Kumulus DF – 0,3%.
Pentru prevenitea atacului de mană soluţia de stropit se va complexa cu unul din următoarele produse : Folpan 80 WDG – 1,5 kg/ha sau Captan 80 WDG – 1,250 kg/ha sau Antracol 70 WP – 0,2 – 0,3%. În plantaţiile unde densitatea acarienilor este mai mare de 4 – 6 indivizi pe o frunză se va folosi Envidor – 0,4 l/ha sau Nissorun 10 WP – 0,5 kg/ha sau Novadim Progress – 0,8 – 1 l/ha.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator.Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, cele de securitate a muncii şi de protecţie a animalelor.
ATENŢIE!
În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agiculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locala şi 127/1991 al asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua măsurile ce vă revin în acest sens.

Coordonator Oficiul Fitosanitar
ing. Iştoan Aurel

Leave a Comment