Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la culturile de măr şi par. Pentru prevenire şi combatere, recomandăm că în perioada 24.05 – 27.05.2015 să se efectueze tratamentul 1, împotriva G1 a viermelui merelor, folosind unul din insecticide:
1. Insegar 25 WG – 0,03 – 0,04%;
2. Decis 25 WG – 0,003% (0,045 kg/ha);
3. Karate Zeon – 0,015%;
4. Calypso 480 SC – 0,02%;
5. Novadim Progress – 0,075 – 0,1% (1,125 – 1,5 l/ha);
6. Proteus OD 110 – 0,05% (0,750 l/ha);
7. Poleci – 0,03%.

Pentru combaterea făinării şi a rapănului recomandăm complexarea soluţiei de stropit cu unul din produsele:
1. Topsin 70 WDG sau Topsin M 70 – 0,07%;
2. Score 250 EC – 0,015% ( 0,225 l/ha);
3. Stroby DF – 0,013%;
4. Folicur Solo 250 EW – 0,750 kg/ha (0,05%);
5. Orius 25 EW – 0,05%.

În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lăstarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse cuprice ;
Champion 50 WP – 0,04% sau Funguran OH 50 WP – 0,04% sau Cuproxat Flowable – 0,35% sau Flowbrix – 3,750 l/ha.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.

Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).
Coordonator Oficiul Fitosanitar
ing. Iştoan Aurel

Alte articole

Leave a Comment