OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

ÎN ATENŢIA POMICULTORILOR

Tratamentele din perioada repausului vegetativ în plantaţiile pomicole au importanţă foarte mare în reducerea (combaterea) dăunătorilor care iernează sub sau pe scoarţa pomilor: păduchi ţestoşi, ouă de acarieni, afide, cotari şi psilide.
Aceste tratamente se vor efectua până la umflarea mugurilor.
Pentru combaterea dăunătorilor amintiţi mai sus, în această perioadă se poate folosi unul din insecticide: – Confidor Oil SC 004 – 1,5% sau – Nuprid Oil 004 CE – 1,5% sau – Mospilan 20 SG – 0,450 kg/ha + 0,5% TOIL (adjuvant pe baza de ulei vegetal) sau – Juvinal 10 EC – 0,1% ( doar larve hibernante de San – Jose´)
Pentru distrugerea sporilor de ciuperci fitopatogene (rapân, la măr şi păr, monilioze la toate speciile pomicole, ciuruirea frunzelor la sâmburoase, băşicarea frunzelor la piersic, pătarea roşie a frunzelor la prun etc.) cât şi a bacteriozelor este recomandat să se folosească unul din următoarele produse:
– Champion 50 WP – 0,2%-0,3% ;
– Funguran OH 50 WP – 0,2% – 0,3% ;
– Cuproxat Flowable – 0,35%;
– Alcupral 50 PU – 0,3%;
– Zeama Bordeleza tip „MIF” – 0,5%.
Cu specificarea ca tratamentul cu produsul cupric să se facă imediat după efectuarea igenei fitosanitare şi a tăierilor de fructificare, pentru a proteja rănile produse, împotriva infestării cu boli de scoarţă şi lemn, în special cu bacteria care produce focul bacterian al rozaceelor.
MĂSURI PRELIMINARE DETERMINANTE ÎN REUŞITA TRATAMENTELOR:
– Defrişarea (arderea) vegetaţiei ierboase şi arbustoide din plantaţie
– Adunarea frunzelor şi a fructelor căzute din anul trecut (unde este posibil)
– Efectuarea tăierilor de formare, corecţie, întreţinere sau fructificare
– Alte măsuri de igienă fitosanitară (eliminarea drajonilor, a fructelor mumificate din coroană, a cuiburilor de omizi, etc).
Toate resturile vegetale rezultate se adună şi se ard, pe loc, în livadă
– Ramurile atacate (sau suspecte) de focul bacterian se elimină prin tăierea lor la 50 cm sub zona uscată, în lemn aparent sănătos (bacteria nu iernează în lemnul uscat, ci în zona „verde”, aparent sănătoasă). În acest caz, al pomilor afectaţi de focul bacterian, uneltele – foarfeci, fierastrău, se vor dezinfecta, în mod obligatoriu, la trecerea de la un pom la altul cu spirt medicinal sau alcool denaturat. Dezinfecţia uneltelor se face şi după încheierea tăierilor.
– Ramurile rezultate precum şi pomii defrişaţi datorită atacului de foc bacterian generalizat se adună şi se ard, pe loc, în livadă
– Pomii se vor îmbăia cu soluţia de stropit, inclusiv tulpina. Vom insista asupra rănilor rezultate în urma tăierilor.
– Tratamentele se vor efectua în zilele cu temperaturi peste 5°C, pe timp liniştit, fără vânt, când pomii sunt zvântaţi.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parola – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan

Alte articole

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. Tăunul

    Mulţumiri pentru informaţiile de înalt nivel tehnic şi aş mai avea o completare. Produsele cuprice, mai puţin zeama bordeleză, se pot da împreună cu cele pe bază de ulei, contrar pălăvrăgelilor unora. Întâi se amestecă bine în apă, produsul pe bază de cupru metalic 50 %, de exemplu Champion 50 WP şi apoi se amestecă pesticidul pe bază de ulei, Confidor Oil, de exemplu !

Leave a Comment