Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA a fost publicată în Monitorul Oficial

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut că, în Monitorul Oficial din 8 februarie, a fost publicată procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Această procedură este aplicabilă persoanelor impozabile nou înfiinţate ce doresc, prin opţiune, să fie plătitoare de TVA şi persoanelor impozabile înfiinţate în anii anteriori ce nu au atins plafonul cifrei de afaceri care să le oblige să fie înregistrate în scopuri de TVA dar optează să fie plătitoare de TVA.
Documentele ce trebuie depuse pentru înregistrarea în scopuri de TVA sunt: cerere de înregistrare în scopuri de TVA însoţită de documentele prevăzute de legislaţie pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice, respectiv, declaraţia 088, pentru persoanele care sunt supuse înmatriculării la Registrul comerţului; Declaraţie de înregistrare cu completarea vectorului fiscal pentru persoanele impozabile ce nu sunt supuse înmatriculării la Registrul comerţului, respectiv persoanele fizice ce desfăşoară profesii libere; Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile ce au început activitatea anterior.
După depunerea documentaţiei, autoritatea fiscală analizează cererea şi poate aproba sau respinge înregistrarea în scopuri de TVA. Dacă este aprobată, autoritatea fiscală emite decizia de înregistrare în scopuri de TVA, iar solicitantul este înregistratca atare începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării sale în scopuri de TVA. În cazul respingerii cererii de înregistrare, autoritatea fiscală trebuie să precizeze motivele de fapt şi de drept pentru care a fost respinsă solicitarea contribuabilului. Contribuabilul care se consideră nedreptăţit prin respingerea înregistrării în scopuri de TVA are dreptul să depună contestaţie în termen de 45 zile de la comunicarea deciziei de respingere a solicitării.

Alte articole

Leave a Comment