OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea putregaiului cenuşiu (Botryotinia fuckeliana) şi putregaiului negru (Black – rot), care pot cauza pierderi importante în plantaţiile de viţă de vie.
Pentru prevenirea şi combaterea acestora, se recomandă ca în această perioadă să se efectueze un tratament folosind una din următoarele variante de reţete, care au efect şi asupra altor agenţi patogeni prezenţi în plantaţiile de viţa de vie: mana (Plasmopara viticola) şi făinare (Uncinula necator):
1. Universalis 593 SC – 2,0 l/ha;
2. Shavit F 72 WDG – 2,0 kg/ha;
3. Cabrio Top – 1,5 – 2 kg/ha;
4. Rovral – 1,0 l/ha + Verita – 2-2,5 kg/ha + Systhane Forte – 0,01%;
5. Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + Topsin M 70 – 0,1 – 0,12 %;
6. Polyram DF – 0,2% + Topsin M 70 – 0,1 – 0,12%;
7. Antracol 70 WP – 0,2 – 0,3% + Switch 62,5 WG – 0,6 kg/ha + Kumulus DF – 0,3%;
8. Manoxin M 60 PU – 4,0 kg/ha + Dithane M 45 – 0,2%;
9. Melody Compact 49 WG – 1,5 kg/ha + Folpan 80 WDG – 1,5 kg/ha + Thiovit Jet 80 WG – 3,0 kg/ha.
În plantaţiile unde densitatea acarienilor este mai mare de 4 – 6 indivizi pe o frunză se va folosi unul dintre acaricide:
1. Envidor 240 SC – 0,4 l/ha;
2. Vertimec 1,8% EC – 0,8-1,0 l/ha;
3. Ortus 5 SC – 0,5 l/ha;
4. Nissorun 10 WP – 0,5 kg/ha.
Tratamentul chimice trebuie corelat cu aplicarea măsurilor profilactice din plantaţie (distrugerea buruienilor, asigurarea unui raport optim între aparatul vegetativ şi recolta – prin aplicarea corectă a lucrărilor în verde: legat, dirijat, plivit, carnit).
Pentru tratament, în viile pe rod se va utiliza 1000 l soluţie/ha.
La prepararea soluţiei se vor respecta concentraţiile şi dozele recomandate.
La realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea (fizică şi chimică).
Produsele se solubilizează separat, se omogenizează şi apoi se pulverizează.
Nu se efectuează tratamente dacă temperatura aerului depăşeşte 24 C, viteza vântului este mai mare de 4-5 m/s şi insolaţia puternică.
Nu păstraţi soluţia de la o zi la alta;
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţionala de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http ://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parola – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor.
Respectaţi Ordinul comun 45 / 91 al Ministerului Agriculturii şi Legea apiculturii 383 din 24 decembrie 2013, art. 15 ( 1) toţi deţinătorii de terenuri agricole şi silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole sunt obligaţi să anunţe în scris, consiliile locale, cu cel puţin 48 ore înainte, începerea tratamentului şi produsele folosite. (2) Consiliile locale, administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunţe în scris sau telefonic apicultorii care au vatră de stupină staţionară/ permanentă sau temporară/ pastorală, cu cel puţin 24 ore înaintea efectuării tratamentelor cu produse de protecţia plantelor în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan

Leave a Comment