OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la culturile crucifere (varza de vară, varza de toamnă, conopida, gulii). Pentru combatere, pe parcelele unde se semnalează prezenţa Musculiţei albe a verzei (Aleyrodes brassicae), Musca verzei (Chortophila brassicae), Puricelui verzei (Phyllotreta atra), Buha verzei (Mamestra brassicae), Păduchelui cenuşiu (Brevicoryne brassicae), Ploşniţa roşie a verzei (Eurydema ornata), Fluturelui alb al verzei (Pieris brassicae), se recomandă să se efectueze tratament, folosind unul din următoarele insecticide:
1. Eforia 045 ZC – 1-1,25 l/ha;
2. Movento 100 SC – 0,750 l/ha;
3. Actara 25 WG – 0,02% (120gr./ha) (600 l solutie/ha);
4. Mospilan 20 SG (Krima 20 SC – a doua denumire comercială) – 0,025% (0,150 kg/ha p.c.);
5. Confidor Energy – 0,06% (0,36 l p.c/ha) administrare foliara;
6. Karate Zeon – 0,015% (0,09 l/ha);
7. Affirm – 1,5 kg/ha ;
8. Laser 240 SC – 0,03% ;
9. Mavric 2 F – 0,05% (0,3 l/ha în 600 l soluţie/ha).
Perioada optimă de tratament este la 2-3 zile după eclozarea primelor larve ale fluturelui alb şi de buha, PED (Pragul economic de dăunare) fiind de 2 larve/planta la Buha şi Fluturele alb, 5 -10 afide /planta în cazul păduchilor cenuşii, sub 10 ploşnite/m² în cazul Ploşniţei roşii. Pe parcelele unde sunt prezente ploşniţele, coloniile de păduchi cenuşii, musculiţele, se intervine imediat. Tratamentul se repetă la un interval de 8-10 zile, folosind un produs cu o altă substanţă activă.
Pentru o mai bună aderenţă a insecticidului pe plantă, se recomandă, adăugarea în soluţia de stropit ca adeziv aracetul – 0,2%.

Pentru combaterea melcilor prezenţi în această perioadă în culturi recomandăm să se aplice, prin împrăştiere la suprafaţa solului, pe rândul de plante, fără să se incorporeze, unul din produse:
1. Optimol 4 G – 15 kg/ha (150 gr./100m²);
2. Agrosan B – 15 kg/ha;
3. Mesurol 2 RB – 5 kg/ha (50 gr./100 m²).
Atenţie! Granulele nu trebuie să ajungă între frunzele căpăţânilor sau inflorescentei în formare.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http ://www.madr.ro, la sectiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parola – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Nu se fac tratamente dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteza vântului depăşeşte 4-5m/s şi dacă insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor.
Respectaţi Ordinul comun 45 / 91 al Ministerului Agriculturii şi Legea apiculturii 383 din 24 decembrie 2013, art. 15 ( 1) toti detinatorii de terenuri agricole şi silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole sunt obligaţi să anunţe în scris, consiliile locale, cu cel puţin 48 ore înainte, începerea tratamentului şi produsele folosite. (2) Consiliile locale, administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunţe în scris sau telefonic apicultorii care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/ pastorală, cu cel puţin 24 ore înaintea efectuării tratamentelor cu produse de protecţia plantelor în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Salaj
ing. Aurel Istoan

Leave a Comment