Ministerul Finanţelor Publice trimite ştampila în istorie

 

O promisiune mai veche a Finanţelor, aceea de eliminare a ştampilelor, pare să prindă contur. După ce Republica Moldova ne-a luat-o înainte, şi a scăpat firmele şi agenţii economici de corvoada ştampilelor, iată că România a rămas printre cazurile rarisime din Europa, care încă mai utilizează ştampila. Un instrument căzut în desuetudine, o „complicaţie administrativă de modă veche”, aşa cum au numit-o unii finanţişti. Potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finanţelor Publice, facturile si celelalte documente oficiale nu vor mai fi insoţite de ştampila unităţii emitente, pentru a cărei lipsă de multe ori erai întors din drum de la ghişeele administraţei locale. „Prin această lege s-ar reglementa eliminarea obligativităţii aplicării ştampilei atât a declaraţiilor, cererilor şi altor documente depuse de către persoane fizice, persoane juridice de drept privat. Regula nu se aplica persoanelor juridice de drept public, care vor aplica ştampila pe documentele emise de către acestea”, se specifică în nota de fundamentare a Ordonanţei propuse spre aprobare.

O altă noutate în domeniul fiscale este interzicerea, pe viitor, a comercializării aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă-jurnal, începând cu data de 1 iulie 2016. Având în vedere faptul că identificarea celor mai bune soluţii tehnice de implementare a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, precum şi a procedurii de supraveghere şi monitorizare a funcţionării acestora, necesită o perioadă mai lungă pentru documentare şi alegere a soluţiilor legislative, se prelungesc unele termene prevăzute de OUG nr. 91/2014, astfel: autorizarea de către Comisie numai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, începând cu data de 1 aprilie 2016; interzicerea comercializării aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal începând cu data de 1 iulie 2016; obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, începând cu data de 1 octombrie 2016; obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, începând cu data de 1 ianuarie 2017; obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, începând cu data de 1 mai 2017; aprobarea prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului pentru societatea informaţională, până la data de 31 decembrie 2015, a procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic; aprobarea prin ordin al preşedintelui ANAF, până la data de 31 decembrie 2015, a informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucuresti, precum şi a metodologiei şi procedurii de înregistrare a acestora.

F.N.

Alte articole

Leave a Comment