OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante în plantaţiile de pomi fructiferi. Pentru combatere, recomandăm ca în perioada 24.06.- 27.06.2015 efectuarea tratamentului 2, împotriva G 1 a Păduchelui din San-Jose, folosind unul din insecticide:
1. Actara 25 WG – 0,01% (0,150 kg/ha);
2. Movento 100 SC – 1,875 l/ha;
3. Pyrinex Quick – 0,1%;
4. Mospilan 20 SG (Krima 20 SG – a doua denumire comerciala) – 0,025 – 0,03 % (0,375 – 0,450 kg/ha).
Produsele recomandate combat şi alţi dăunători periculoşi care sunt prezenţi în plantaţii în această perioadă (păduchele lânos, afide, omizi). La specia Păr, pentru a combate puricele melifer al părului – Psylla spp. (pe parcelele unde sunt mai puţin de 10 % lăstari atacaţi – organele atacate sunt acoperite cu dejecţiile dăunătorului – ,,roua de miere”, pe care se dezvoltă ciuperci din genul Capnodium, care produc fumagina), se recomandă să se folosească unul din următoarele insecticide: Actara 25 WG – 0,015 % (0,150 kg/ha) sau Movento 100 SC – 1,875 l/ha sau Vertimec 1,8 EC – 1,0 -1,5 l/ha in functie de nivelul de infestare sau Safran 1,8 EC/ (Vargas 1,8 EC – a doua denumire comercială) – 0,1 – 0,15 % sau Mospilan 20 SG (Krima 20 SG – a doua denumire comercială) – 0,02% (0,2 kg/ha).
În plantaţiile unde densitatea acarienilor este de 5 –10 pe o frunză se va folosi unul din acaricide:
1. Envidor 240 SC – 0,4 l/ha;
2. Nissorun 10 WP – 0,3;
3. Ortus 5 SC – 0,1% (1,0 l/ha);
4.Vertimec 1,8 % EC – 0,1 – 0,15%.
Pentru combaterea rapănului şi a făinării în plantaţiile de măr şi păr, soluţia de stropit se va complexa cu unul din fungicide:
1. Score 250 EC – 0,015 % (0,225 l/ha);
2. Stroby DF – 0,013% ;
3. Topsin 70 WDG sau Topsin M 70 – 0,07%;
4. Shavit F 72 WDG – 0,2%
Pentru pătare roşie, monilioză, ciuruiri, în plantaţiile de prun, cais şi piersic soluţia de stropit se va complexa cu unul din fungicide :
1. MERPAN 50 WP – 0,25% ;
2. DITHANE NEOTEC 75 WG – 0,2% ;
Volumul de soluţie la ha este de 1.500 l pentru specia măr şi 1.000 l / ha la restul speciilor.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Nu se fac tratamente dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteza vântului depăşeşte 4-5 m/s şi dacă insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor.
Respectaţi Ordinul comun 45 / 91 al Ministerului Agriculturii şi Legea apiculturii 383 din 24 decembrie 2013, art. 15 (1) toţi deţinătorii de terenuri agricole şi silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole sunt obligaţi să anunţe în scris, consiliile locale, cu cel puţin 48 ore înainte, începerea tratamentului şi produsele folosite .
(2) Consiliile locale, administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunţe în scris sau telefonic Apicultorii care au vatră de stupină staţionară/ permanentă sau temporară/ pastorală, cu cel puţin 24 ore înaintea efectuării tratamentelor cu produse de protecţia plantelor în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.

Leave a Comment