Joi, termen pentru mai multe obligaţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj informează că până, joi, trebuie depuse la unităţile fiscale, după caz, următoarele: Declaraţia privind obligaţiile de plata la bugetul de stat, Formularul 100, format electronic, care se depune, lunar, de contribuabilii prevăzuţi în OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1, dar şi la alte termene de contribuabilii prevăzuţi în OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formularul 112, care se depune pentru luna precedentă, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, precum şi de instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, Formularul 224, care se depune de persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România; Decontul de taxă pe valoarea adăugată, Formularul 300, format electronic. care se depune de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform C.F. art. 156^2 alin.(1) şi OPANAF 1790/2012; Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, Formularul 301, format electronic, care se depune de de persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune; Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, Formularul 307, care se depune de persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin. (5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din Codul fiscal; Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, Formularul 311, care se depune de persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA; Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, Formularul 390 VIES, care se depune de contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal; Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din Codul fiscal), Formularul 394, care se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din CF obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din CF, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1); persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din CF, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile; Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, Formular 097, care se depune de către persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei.

Tot până joi, 25 iunie, trebuie achitate: impozitul pe reprezentanţă (prima tranşă – se depune de către persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România, potrivit C.F. 124 alin. (1); taxa anuală pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului al treilea din 2015; plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă, de către plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, contracte/convenţii civile şi de agent, expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; plata anticipată privind impozitul pe venit aferent trimestrului al doilea din 2015 de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură; contribuţia de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului al doilea din 2015, de către contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) -e), h) şi i) – întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statutul de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partida simplă, persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, persoanele care realizează venituri din silvicultură şi piscicultură şi persoanele care realizează venituri din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit şi se impun in sistem real.

Alte articole

Leave a Comment