Fonduri nerambursabile pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Sălăjenii, aşteptaţi să depună proiecte pentru finanţare cu bani europeni

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă deschiderea a patru noi sesiuni anuale de primire a proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene nerambursabile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, în perioada 8 iulie – 30 octombrie 2015.

Astfel, începând din 8 iulie 2015 sunt disponibile sesiunile pentru 4 submăsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020. Este vorba despre: Submăsura 4.1a – „Investiţii în exploataţiile pomicole, Submăsura 4.2 – „Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole, Submăsura 4.2a – „Investiţii în procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol” şi Submăsura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Pentru Submăsura 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, alocarea financiară pentru sesiunea continuă din 2015 este de 70.586.064 de Euro, din care 5.000.000 de Euro pentru obţinerea de material de înmulţire şi plantare fructifer. Potrivit AFIR, pragul de calitate porneşte de la 70 de puncte, descrescând lunar cu 15 puncte. Astfel, în perioada 1octombrie – 30 octombrie, ultima lună a sesiunii, pragul de calitate lunar va fi de 25 de puncte, iar printre investiţiile eligibile se numără: reconversia plantaţiilor existente, înfiinţarea de plantaţii pomicole şi pepiniere, înfiinţarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de depozitare.

Sprijin pentru investiţii în procesarea şi marketingul produselor agricole

De asemenea pentru Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea şi marketingul produselor agricole”, alocarea financiară este de 93.489.143 de Euro. Pragul de calitate lunar porneşte de la 70 puncte, în perioada 8 iulie – 31 iulie, descrescând până la 20 de puncte în ultima lună a sesiunii. Prin această submăsura se pot solicita fonduri pentru finanţarea şi construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor, unităţilor de procesare sau achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanţurilor alimentare integrate.
Submăsura 4.2a „Investiţii în procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol” are o alocarea financiară pentru anul 2015 de 8.629.953 de Euro. Pragul de calitate lunar porneşte de la 70 de puncte în prima lună, descrescând lunar până la 15 puncte în perioada 1 -30 octombrie 2015. Beneficiarii Submăsurii pot solicita fonduri pentru investiţii în tehnologii de eliminare a deşeurilor în unitatea proprie sau pentru decontarea cheltuielilor cu activităţi de marketing sau generate de investiţiile în active necorporale. Conform AFIR, suma de 72.848.330 de Euro este alocată Submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Pragul de calitate lunar pleacă de la 70 de puncte în luna iulie şi ajunge la 15puncte în ultima lună a sesiunii anuale continue, octombrie 2015. Sprijinul se acordă pentru ferma mică în vederea asigurării îmbunătăţirii activităţii economice şi de mediu a acesteia, conform activităţilor propuse prin Planul de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a PA aprobat, pot fi eligibile.

Depunerea cererilor şi termenul limită

Depunerea cererilor de finanţare pentru Submăsura 4.1a, 4.2, 4.2a se va face on-line, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului şi de pe www.afir.info, iar pentru Submăsura 6.3 , dosarul cererii de finanţare se depune pe suport de hârtie personal de către solicitant la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) aferent judeţului unde este înregistrată exploataţia. Depunerile se realizează zilnic, în intervalul orar 9 – 14. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei submăsuri. Procedura de evaluare şi selecţie va fi afişată pe site-ul www.afir.info şi va fidisponibilă la sediile AFIR. Termenul limită de depunere pentru aceste sesiuni de cereri de proiecte este 30 octombrie 2015, ora 16. Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul sesiunilor se realiza după aprobarea rapoartelor de selecţie, de către directorul general al Autorităţii de Management pentru PNDR, iar AFIR va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia.

Leave a Comment