Dacă sunt găsiţi în neregulă, micii producători agricoli riscă amenzi uriaşe

Începând cu această lună, toate persoanele care nu au întocmite cel puţin formele de persoană fizică autorizată PFA, trebuie să deţină un atestat de producător şi un carnet de comercializare a produselor, pentru a-şi putea vinde marfa legal, fie cu ridicata, direct din gospodăria proprie, fie cu amănuntul, fie la tarabă, în pieţe sau, cum este cazul în Zalău, în hala agroalimentară. Amenzile pe care cei puşi să controleze legalitatea, le vor putea aplica lucrătorilor pământului vor putea fi extrem de mari.

Din luna mai, conform Legii 145 din 2014, comercializarea produselor agricole obţinute în gospodăria proprie se face numai în baza atestatului de producător. Atestatul, care înlocuieşte certificatul de producător reprezintă documentul care atestă calitatea de producător agricol pentru persoanele fizice care desfaşoară activităţi economice în sectorul agricol. Documentul trebuie să cuprindă informaţii cu privire la numele şi prenumele producătorului, denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele de animale. În urma verificărilor efectuate de către împuterniciţii primarului, cu privire la existenţa suprafeţelor de teren sau a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea documentului mai sus menţionat, primarul eliberează, în termen de cinci zile lucrătoare, atestatul de producător cu „avizul consultativ” al structurilor asociative profesionale, patronale sau sindicale din agricultură, care se înregistrează şi nominalizează la fiecare primărie, prin cel puţin un reprezentant. Valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, după caz. Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Cererea de eliberare a Carnetului de Comercializare se poate face ulterior obţinerii Atestatului de Producător, atunci când producătorul poate avea date concrete despre cantităţile de produse agricole pe care doreşte să le valorifice. În acest sens, este necesar Avizul consultativ, care se eliberează de către Direcţia Pentru Agricultură Sălaj, în baza unei solicitări de la Primărie, făcută în urma cererii producătorului. Obţinerea Avizului consultativ se face în vederea confruntării datelor din cererea producătorului cu cele cuprinse în registrul agricol şi datele din teren. Pentru eliberarea Carnetului de Comercializare, producătorul, persoană fizică, depune o cerere la Primărie, de unde în prealabil a obţinut Atestatul de producător şi, în termen de cinci zile, după verificarea în teren a existenţei cantităţilor pentru care se solicită eliberarea Carnetului de Comercializare, reprezentantul împuternicit al Primăriei eliberează Carnetul de Comercializare, în care se vor completa date despre produsele oferite spre comercializare şi suprafeţele cultivate. În ceea ce priveşte completarea rubricilor destinate produselor oferite spre vânzare, se recomandă înscrierea grupelor de produse. Driecţia Pentru Agricultură Sălaj ne-a comunicat situaţia la zi în ceea ce priveşte numărul avizelor eliberate dar şi situaţia concretă, pe localităţi. Astfel, până la data de 4 iunie au fost eliberate în total 1891 avize. Pe localităţi, situaţia este următoarea: la Zalău au fost eliberate 85 de avize, Cehu Silvaniei-15, Jibou-33, Şimleu 40, Agrij 7,Almaşu 39, Băbeni 8,Bălan 9, Bănişor 5, Benesat 5, Bobota 10, Boghiş 9, Bocşa 11, Bucuiumi 10, camăr 0, carastelec 0, Chieşd 7, Ciyer 16, Coşeiu 4, Crasna 310, Creaca 45, cristolţ 22, Crişeni 5, Cuzăplac 28, Dobrin 2, Dragu 17, Fildu 27, Gâlgău 46, Gârbou 10, Halmăşd 1, Hereclean 51, Hida 27, Horoatu 18, Ileanda 19, Ip 20, Letca 7, Lozna 19, Marca 19, Măerişte 13,Meseşeni 75, Mirşid 2, Pericei 337, Plopiş 20, Poiana B. 62, Românaşi 24, Rus 6, Sălăţig 13, Sîg 8, Sînmihaiu 39, Someş O. 39, Surduc 18, Şamşud 10, Şimşina 13, Sărmăşag 9, Treznea 3, Valcău 29, Vârşolţ 111, Zalha 44 şi Zimbor 7 avize eliberate.

Chiar dacă pe hârtie lucrurile par simple şi legate între ele, oamenii se confruntă cu tot soiul de probleme, de la obţinerea actelor în sine până la preţul care trebuie plătit pentru ele. Un aspect important apărut în derularea procedurii de acordare a Avizului consultativ este acela că Asociaţiile sunt reticente în acordarea acestui Aviz producătorului care are un alt obiect de activitate decât cel existent în statutul respectivei Asociaţii. Şi carnetele în sine, dau bătăi de cap oamenilor. Astfel, o altă problemă apărută se referă la preţul de vânzare a Carnetelor de Comercializare, care trebuie să fie cât mai apropiat de preţul de achiziţie (care este de 10 lei, fără TVA). Se impune acest mod de lucru, deoarece carnetul conţine atât anexe privind desfacerea cu amănuntul cât şi anexe privind desfacerea către persoane juridice, putând apărea situaţii în care după terminarea celor cinci file, să se predea la Primărie Carnetul de Comercializare cu nici un set de foi autocopiative consumat. O altă situaţie este aceea a persoanelor fizice care, zilnic, folosesc câte un set din Anexa nr.1D către achizitori. Cel mai probabil, după ce toate primăriile vor elibera documentele necesare, vor începe şi controalele, în pieţele din Zalău, Hala agroalimentară şi în judeţ, prin pieţe sau pe la gospodăriile ţăranilor. Până atunci, fiecare agricultor ar trebui să înveţe să-şi completeze carnetul de comercializare. Lucruile nu merg „ceas” pentru că dincolo de problemele menţionate mai sus, oamenii se descurcă greu cu completarea documentelor, mai ales cei în vârstă, cărora personalul primăriilor trebuie să le acorde timp şi sprijin în rezolvarea şi completarea corectă a actelor. Abia după ce toate aceste bariere inerente, specifice oricărui început, vor fi rezolvate, va începe partea cu adevărat dificilă şi anume raportarea către finanţe şi evaluarea rezultatelor acestui program de fiscalizare a mărfurilor. 

Leave a Comment