Bani pentru IMM-urile din mediul rural

Antreprenorii vor putea obţine, in anul 2016, finanţări nerambursabile de la stat de până la 125.000 de lei (circa 27.700 de euro la cursul actual), pentru mici afaceri deschise la sate, în cadrul noului Program pentru firmele mici şi mijlocii din mediul rural, potrivit proiectului procedurii de implementare a acestuia, scoase la începutul acestei săptămâni în dezbatere publică.
Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea intreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) în mediul rural, gestionat de Direcţia Politici Antreprenoriale din subordinea Ministerului Economiei, are un buget total de 25.900.000 lei pe anul 2016.
Cu aceşti bani asiguraţi integral din bugetul de stat, Guvernul vrea să ajute cel putin 207 afaceri de la sate, se arată în proiectul provizoriu privind procedura de implementare. Firma beneficiară poate primi un ajutor de stat nerambursabil de până la 125.000 de lei (circa 27.700 de euro, la cursul actual), reprezentând maximum 90 la sută din investiţia pe care trebuie să o realizeze societatea în cadrul programului de sprijin. Restul de minimum 10 la sută din investiţie trebuie să vină din partea antreprenorului, ca aport propriu. Astfel, cu un ajutor financiar nerambursabil maxim, omul de afaceri beneficiar trebuie să facă o investiţie totală de circa 138.800 de lei (peste 30.000 de euro), din care 13.800 de lei (circa 3.000 de euro) trebuie să reprezinte contribuţia sa în investiţie. Aşa cum decurg procedurile în toate programele de sprijin pentru IMM finanţate integral din bugetul de stat, antreprenorul care reuşeşte să fie acceptat în programul pentru afaceri rurale va trebui să facă toată investiţia folosinf banii proprii, pentru ca apoi statul să-i deconteze cheltuielile în limita ajutorului nerambursabil obţinut.
Şi în acest nou program, antreprenorii vor cere banii în baza unor planuri de afaceri detaliate, online, pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale, printr-o aplicaţie electronică ce se va deschide în ziua demărarii competiţiei. În planul de afaceri online trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea – atrage atenţia Direcţia Politici Antreprenoriale, www.aippimm.ro.

Cine se poate înscrie în program

Programul de sprijin este destinat microintreprinderilor şi IMM-urilor, mai precis firmelor care au maximum 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de cel mult 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.
Pot primi ajutorul de minimis urmatoarele categorii de agenţi economici privati: societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale.
Acestea trebuie să indeplinească cumulativ o serie de condiţii.
Sediul social al firmei şi punctul (punctele) de lucru să fie în mediul rural, firma să aibă cel mult 5 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri. Firma nu trebuie să fie înregistrată cu datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili, deci nu pot accesa Programul.
Firmele trebuie să investească anual minimum 30 la sută din profit pe o perioada de 3 ani iîcepând cu anul urmator după primirea alocaţiei financiare nerambursabile, să angajeze până la depunerea decontului cel puţin 1 salariat. Societatea nu trebuie să se găsească în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, inchidere operaţionala, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

Ce pot achiziţiona antreprenorii câştigători din banii de la Guvern

Antreprenorii care vor fi selectaţi, în urma competiţiei, pentru a primi ajutorul nerabursabil vor ptea investi banii în mai multe categorii de echipamente şi servicii, cum ar fi echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia maşinilor şi aparatelor pentru jocurile de noroc mecanice, electrice, electronice, a meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor musicale. Aparate şi instalaţii de măsura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale.

Se mai pot cumpăra şi autoutilitare sau se pot face investiţii în active necorporale referitoare la brevete de invenţie,mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe), software pentru comerţul online, software necesar activităţii pentru care se solicită finanţare; Computere , servere, monitoare, imprimante, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video etc. Finanţarea mai poate lua destinaţia altor categorii de achiziţii, cum ar fi spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate).

Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Mobilier, birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului financiar nerambursabil, în limita a maximum a 10.000 lei. Firmele mai pot achiziţiona instalaţii sau echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Consultanţa pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4 la sută din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai putin consultanţa – această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare).
Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionari/ finanţări nerambursabile din alte surse.

Nu sunt eligibile nici cheltuielile privind taxa pe valoare adaugată (TVA), taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate.
Beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul Oficiului Teritorial pentru IMM (OTIMMC) de care aparţine, în maximum 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului. Cheltuielile vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor OTIMMC în termen de 20 zile lucrătoare de la depunerea decontului. În situaţia neefectuarii cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială, sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.

Alte articole

Leave a Comment