RAFTUL CU CARTE: Viaţa e reală doar atunci când

autor: George Ivanovitch Gurdjieff

Această este prima şi singură ediţie autorizată în limba română a lucrării „Viaţă e reală doar atunci când «Eu sunt»”, sau cea de-«A Treia Serie» din „Despre Tot şi din Toate” scrisă de G. I. Gurdjieff, traducerea şi publicarea acesteia fiind realizate cu sprijinul Institutului Gurdjieff din România şi al Institutului Gurdjieff Paris.
„Gurdjieff se adresează omului de astăzi, celui care nu mai ştie să recunoască adevărul sub diversele forme în care acesta i s-a revelat încă din cele mai vechi timpuri – acelui om profund nesatisfăcut care se simte izolat, fără raţiune de a fi.
Însă, având în vedere un astfel de om, cum să fie trezită în el o inteligenţă capabilă să discearnă între real şi iluzoriu?
Conform lui Gurdjieff, adevărul nu poate fi abordat decât dacă toate părţile care constituie fiinţă umană: gândirea, sentimentul, corpul sunt atinse cu aceeaşi forţă şi în acel mod particular care este potrivit cu fiecare dintre ele, fără de care dezvoltarea va rămâne unilaterală şi va trebui să se oprească mai devreme sau mai târziu.
Fără o înţelegere efectivă a acestui principiu, orice muncă asupra sinelui este condamnată să devieze de la scopul acesteia. Condiţiile esenţiale vor fi înţelese şi interpretate greşit şi vom vedea o repetare mecanică a unor forme de efort care nu vor depăşi nivelul obişnuit.
Gurdjieff ştia să folosească fiecare circumstanţă a vieţii pentru a-i face pe oameni să simtă adevărul”.
Jeanne de Salzmann

Cartea poate fi comandată de la http://www.edituraherald.ro

Leave a Comment