RAFTUL CU CARTE: Spovedanie (Autobiografia) – Căutând sensul vieţii

autor: Lev Tolstoi

Lumea interioară a unui titan al literaturii clasice ruse ni se dezvăluie cu sinceritate şi fără ocolişuri în Spovedania lui Lev Nicolaevici Tolstoi. Descoperim un om cu educaţie superioară, cultivat, dar frământat de nelinişti spirituale şi de o îndoială care îl macină lăuntric, aducându-l pe marginea prăpastiei.
Tolstoi analizează întrebările fundamentale ale omenirii în raport cu divinitatea, doreşte să afle care este menirea lui în această lume şi de ce a fost creat. Avem de-a face cu relatarea unei chinuitoare călătorii spirituale a unui om care la un moment dat a încetat să creadă în Dumnezeu şi a pornit pe ceea ce el însuşi considera a fi o cale greşită, un drum al orgoliului, al plăcerilor deşarte, care nu duc nicăieri.
De fapt, autorul se află în căutarea sensului propriei existenţe şi al vieţii în ansamblul ei, iar mărturia sa poate sluji drept punct de plecare pentru o reflecţie sinceră şi lucidă asupra credinţei şi sistemului de valori personale.

Cartea poate fi comandată de la http://www.edituraherald.ro

Alte articole

Leave a Comment