RAFTUL CU CARTE: Şamanismul – Călătorie între două lumi

autor: Octavian Simu

Patrimoniu viu al umanității, şamanismul este o sursă de cunoaștere a omului și a naturii existenței sale. Mircea Eliade afirmă că şamanismul este cea mai veche și mai larg răspândită tradiție ocultă. Apărut cu mult înainte de a se fi conturat instituțiile religioase, şamanismul a facilitat încă din vremurile ancestrale conștientizarea valorii existenței omenești, ancorată într-o sacralitate ce avea nevoie să fie recunoscută și respectată.
Şamanul este acel mesager, mediator între două tărâmuri, vizibilul și invizibilul, având rolul de a stabili o legătură cu sacrul în folosul întregii comunități din care face parte.
Definitoriu pentru calitățile samanului este modul cum comunica nemijlocit cu lumea nevăzută. În extazul șamanic, sufletul părăsește corpul fizic și pătrunde în lumea de dincolo, unde dialoghează cu spiritele. Restabilind astfel legătură dintre sacru și profan, samanul nu numai că obține binele semenilor săi, dar le revelează acestora strânsă legătură care există între om și natură. Îndemnul șamanic era acela al respectului față de sine, față de ceilalți și față de viață în general, deoarece omul nu este decât o părticică din întregul cosmos.
Şamanismul ne arată că vizibilul nu este decât un strat subțire, un înveliș fragil al invizibilului, care își are temeiul în unitatea tuturor lucrurilor. În Univers, totul se leagă, existențele sunt egale valoric și depind unele de altele întrucât s-au ivit din aceeași sursă sacră.
Verbul sam înseamnă „a se agită”, „a-și mișcă picioarele”, descriind frenezia extatică a samanului. Oricum, la origini, este evidență asocierea între spiritualitatea șamanică și vânătoare, samanul intermediind între planul războinicilor kinegetici și lumea spiritelor animale sau umane demne a fi invocate pentru succesul operațiunii.
Acesta este universul de discurs despre care tratează, pe o baza enciclopedică solidă, cartea lui Octavian Simu, Şamanismul. Călătorie între două lumi. Spirit erudit, autorul trece în revista perspective complementare asupra samanismului, precum cea a antropologiei, etnologiei, psihologiei, istoriei religiilor etc., formulând o morfologie sofisticată a acestui fenomen complex și ireductibil.
Valentin Protopopescu

Cartea poate fi comandată de la Web: http://edituraherald.ro

Leave a Comment