RAFTUL CU CARTE: Muzică în noapte

autor: Sergiu Alex

Sergiu Alex vrea să ne facă, prin muzică, mai sensibili, mai buni, mai morali, mai frumoşi sufleteşte, într-o lume invadată de prost gust, incultură, kitsch şi nonvaloare. Cum? Vorbindu-ne despre comunicarea spontană, despre dobândirea harului, transfigurarea lutului şi înnoirea minţii. Lăsând muzicii bucuria de a ne lua în stăpânire şi tăcerii şansa de a recupera partea de lumină a gândului. Prin muzică, el ne învaţă cum să devenim vulnerabili la frumos, la povestea deloc imaginară a sunetului şi la bucuria, cu o expresie a lui Cioran, îngropării în cer. Cine a participat la emisiunile lui şi-l aminteşte împătimit în emoţia ne-spusului, dezinvolt, inegalabil în resursele de poezie ale comentariului, magician al contrapunc­tului narativ, pe scurt, un actor al extazului tradus în alte extaze şi al apropierii melodiei ca linişte de tine însuţi, în realitatea indescifrabilă a trăirii ei. El ne învaţă, stându-ne aproape, că numai în muzică există o nemargine a mărginirii, că numai în ea eşti atins de identitatea (dumne)zeiescului şi că învierea, trezirea din trup, va fi, cândva, pentru fiecare dintre noi, acea singurătate muzicală pe care o vom duce cu noi, ca moştenire, dincolo de hotare şi de timp. De fapt, cu o nuanţă în plus, nu asculţi muzică fiindcă eşti bun, ci fiindcă nu eşti niciodată îndeajuns de bun, n-o asculţi să te întâlneşti cu tine, ci să trăieşti real în risipa învierii tale, aşa cum frunza trăieşte în risipa rădăcinii şi întunericul în cea a luminii.

Aurel Sasu

 

Cartea poate fi comandată de la Web: www.http://scoalaardeleanacluj.ro

Alte articole

Leave a Comment