RAFTUL CU CARTE: Manuscrisele de la Marea Moartă

Începând cu anul 1947, în grotele din deșertul Qumran, Israel, au început să fie descoperite o serie de texte inedite, datate între secolul al III-lea i.Hr. și primul secol d.Hr., aparțînând sectei esenienilor, o comunitate cu caracter ascetic și cu o ideologie apocaliptică, preocupată de puritatea morală și de adecvarea fiecărui act al vieții la mesajul lui Dumnezeu.
Manuscrisele de la Marea Moartă acoperă o gama largă de tematici, de la texte de rugăciune la reproduceri ale unor cărți din Biblie (cum ar fi, de exemplu, Cartea lui Isaia), de la poezie mistică la îndemnuri morale. În lumina acestor noi descoperiri, întreagă imagine a istoriei acelor locuri și timpuri se rescrie, uneori spectaculos, completându- ne imaginea despre o perioada importantă și efervescență a trecutului spiritual al omenirii.
Până acum duhul adevărului și cel al stricăciunii s-au luptat în sufletul omului. Omul a mers deopotrivă pe calea înșelăciunii și pe cea a adevărului. Dacă omul se va întoarce înspre adevăr, el se va purta drept și va uri stricăciunea; de va merge întru nelegiuire, el se va purta strâmb și va uri adevărul. Căci Domnul le-a măsurat în egală măsură până la vremea cea de pe urmă: «Căci, iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou». El știe dintru început faptele lor în fiece vreme și i-a făcut pe oameni stăpâni în a cunoaște deopotrivă binele și răul. Dar când vremea judecații va veni, El va hotărî soarta fiecărei făpturi în parte pe potriva inclinării sale spre unul din cele două duhuri cu care Domnul l-a înzestrat.
Cartea poate fi comandată de la Web: https://www.edituraherald.ro/

Leave a Comment