RAFTUL CU CARTE: Learn English Grammar

Autor: C. George Sandulescu

Cele 440 exerciții acoperă toată gramatica limbii engleze. Prima ediție a acestei cărți de exerciţii de gramatică a fost publicată de Editura Ştiinţifică din Bucureşti în 1964, într-un tiraj de 30.000 de exemplare.

Exerciţiile de gramatică publicate în volumul de faţă se adresează unor cercuri largi de persoane care studiază limba engleză. Ele au drept scop consolidarea, sistematizarea şi lărgirea considerabilă a unor cunoştinţe de gramatică engleză dobândite printr-un studiu anterior; în consecinţă lucrarea solicită un minimum de cunoştinţe chiar şi atunci când e vorba de rezolvarea exerciţiilor elementare.

Este indicat ca rezolvarea exerciţiilor să se facă numai după o prealabilă familiarizare cu problema de gramatică respectivă.
Gruparea exerciţiilor pe probleme de gramatică urmăreşte tocmai uşurarea recapitulării şi aprofundării problemelor teoretice pe baza materialelor auxiliare. Exerciţiile nu prezintă toate acelaşi grad de dificultate.

Indicaţiile A, B, C (date pentru fiecare exerciţiu în parte) arată că se deosebesc trei categorii: A: Elementar: exerciţii elementare. B: Intermediar: exerciţii de dificultate medie. C: Avansat: exerciţii mai dificile, care ridică probleme mai complicate sau de amănunt.

Cartea poate fi comandată de la http://www.eintegral.ro

Leave a Comment