CAMERA DEPUTAŢILOR: Solicitările de eliberare a cazierelor judiciare şi actelor de stare civilă se pot face şi prin avocaţi

Camera Deputaţilor a adoptat, un proiect care prevede introducerea avocaţilor în procesul de certificare a înscrisurilor în materia comercială, dar şi în alte domenii, cum sunt eliberarea certificatelor de cazier judiciar şi de stare civilă.

„Cererea de înmatriculare în Registrul Comerţului a unei societăţi comerciale, persoană fizică, va fi făcută personal sau prin împuternicit, cu procură specială şi autentică. (…) În absenţa comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la Registrul Comerţului, de către avocat, a împuternicirii avocaţiale care conţine semnătura clientului, respectiv a comerciantului persoană fizică sau a reprezentantului asociaţiei familiale.

Semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în faţa avocatului şi va fi folosită în întreaga activitate a comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale”, prevede textul adoptat.

De asemenea, certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice poate fi solicitat şi prin avocatul persoanei fizice respective, potrivit proiectului adoptat.

„Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor

legale în vigoare: a) în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public”, mai prevede textul adoptat.

Certificatele de stare civilă se pot elibera şi avocaţilor împuterniciţi de către titulari.

„Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naştere şi de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială, precum şi avocaţilor împuterniciţi de către titulari sau de către reprezentanţii legali ai acestora, în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011”, se mai arată în proiect.

Camera Deputaţilor este for decizional.

Sursa: www.bursa.ro

One Thought to “CAMERA DEPUTAŢILOR: Solicitările de eliberare a cazierelor judiciare şi actelor de stare civilă se pot face şi prin avocaţi”

  1. Anonim

    Tre’ dosar cu șină?

Leave a Comment