Undă verde pentru transferul personalului nedidactic

 

Personalul auxiliar din unităţile de învăţământ se poate transfera în condiţii similare celui didactic. Până în prezent, potrivit lui Eusebiu Lehene, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ Sălaj, nu era prevăzută o metodologie pentru personalul didactic auxiliar şi cel nedidactic. Săptămâna trecută, ministrul Educaţiei a aprobat printr-un ordin metodologia ce vizează transferul acestor categorii de salariaţi din sistemul de învăţământ. Transferul personalului se realizează până în 31 decembrie. Poate fi transfer interesul învăţământului, ce se realizează la cererea directorului unităţii, care solicită transferul în baza hotărârii Consiliului de Administraţie al acesteia sau transfer la cerere, pe baza cererii salariatului, însoţită de acordul prealabil al Consiliului de Administraţie al unităţii unde se solicită transferul şi numai cu acordul Consiliului de Administraţie al unităţii al cărui angajat este.
Potrivit ordinului menţionat, transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face pe un post vacant pe perioadă nedeterminată şi pe fracţiuni de post didactic auxiliar şi nedidactic. De asemenea, acesta se poate face numai între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au personal angajat peste necesar, respectiv unităţile preuniversitar de stat care au deficit de personal. Aceste unităţi se stabilesc de către Consiliul de Administraţie al inspectoratelor şcolare. După finalizarea transferului, postul rămas vacant în unitatea de învăţământ de la care s-a efectuat transferul se reduce.

Leave a Comment